Mini-artroscopie (kijkoperatie van een gewricht) onder lokale verdoving


Wat is een mini-artroscopie?

Een mini-artroscopie is een kleine ingreep waarmee de binnenkant van een gewricht bekeken wordt met een artroscoop. Een artroscoop is een instrument met een kleine camera en verlichting, waardoor de binnenkant van het gewricht verlicht en in beeld gebracht wordt. De beelden worden geprojecteerd op een beeldscherm.

De mini-artroscopie vindt plaats op de polikliniek Chirurgie, kamer 345. Dit is een speciaal hiervoor ingerichte ruimte. Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. Uw behandelend arts heeft met u reeds besproken welk gewricht we bij u gaan bekijken (de knie of de enkel). Meestal wordt deze ingreep zeer goed verdragen. Zoals bij iedere ingreep bestaat er een kleine kans (<0,4%) op een infectie. Om deze kans zo klein mogelijk te houden, werken we in een steriele omgeving.

Hoe verloopt het onderzoek?

U neemt plaats op een onderzoekstafel en de huid wordt gedesinfecteerd met een antibacterieel, desinfecterend middel (chloorhexidine). De huid rond het gewricht wordt afgedekt met steriele operatiedoeken, die tot uw kin komen. De huid rond het gewricht en het gewricht zelf zullen lokaal worden verdoofd. Omdat we twee portalen (ingangen) gebruiken om het gewricht te onderzoeken, wordt de huid op twee plekken verdoofd. De artroscoop wordt naar binnen gebracht via een van deze portalen. Hiervoor maken we een klein sneetje. Ook de biopteur waarmee we kleine hapjes van het gewrichtsweefsel (synovium) nemen, brengen we via dit portaal het gewricht in. Een holle naald vormt het tweede portaal (‘ingang’). Dit portaal gebruiken we om het gewricht te spoelen. Indien u wilt kunt u tijdens de procedure meekijken op het scherm, zodat u de binnenkant van uw gewricht kan zien. De mini-artroscopie zelf duurt ongeveer 60 minuten. Als uw behandelend arts een therapeutische artroscopie met uitgebreide spoeling van het gewricht heeft aangevraagd duurt de procedure wat langer, ongeveer anderhalf uur.

U krijgt één hechting, namelijk ter plaatse waar een sneetje is gemaakt. De hechting lost niet vanzelf op en dient na zeven dagen verwijderd te worden. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Hoe gaat het na het onderzoek?

  • Het gewricht kan na het onderzoek wat stijf zijn. U kunt het gewricht wel normaal gebruiken, maar u bent de eerste uren niet in staat om verantwoord auto te rijden en daarom adviseren we u om niet zelfstandig te komen, maar iemand te vragen om u op te halen. De hoeveelheid kracht die u op het gewricht kunt uitoefenen hangt af van de klachten die u na de procedure ervaart. Deze klachten, zoals stijfheid, pijn en zwelling, zijn doorgaans binnen twee tot drie dagen over.
  • De eerste 24 uur na de ingreep mag de wond niet nat worden, daarna kunt u gewoon douchen. We raden u dringend aan gedurende de eerste week het gewricht niet in water te laten weken, bijvoorbeeld in een (zwem)bad of sauna.
  • Als u vragen hebt of klachten krijgt zoals koorts, verergering van de pijn, roodheid of ontsteking van de wond, neem dan contact op met de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC. Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.
  • Telefoon overdag: 020-56 67765
  • Telefoon avond/nacht/weekend: 020-56 69111 (vraag naar de dienstdoende reumatoloog).


Afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie / Patiëntenvoorlichting