Sedatie met Propofol bij vervangen van neurostimulator bij DBS

Klik hier voor het openen van de patiëntenfolder.