Afspraak maken kinderpolikliniek

Het Emma Kinderziekenhuis heeft één grote kinderpolikliniek met 16 specialismen. Het EKZ Afsprakenbureau maakt de afspraken. Tel: 020-5668000

Kind en ouder door draaideur

Voor de Bascule, Keel-, Neus-, en Oorheelkunde, het Audiologisch Centrum, Revalidatie en fysiotherapie, Oogheelkunde, Dermatologie en Neurochirurgie verwijzen wij u door naar de betreffende pagina.

Belangrijk: besmettingsrisico’s

Heeft uw kind een besmettelijke kinderziekte, bijvoorbeeld waterpokken of mazelen, of is hiermee in aanraking geweest? Of is uw kind in de drie maanden voorafgaand aan de afspraak opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Neemt u dan vooraf contact op met het EKZ Afsprakenbureau.

Eerste afspraak

Voor een eerste afspraak op de kinderpolikliniek, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist nodig. Het is belangrijk dat u deze verwijsbrief voorafgaand aan het maken van een afspraak naar ons opstuurt, dit kan per e-mail of per post.

Afspraakbevestiging

De afspraakbevestiging wordt per brief aan u verstuurd. Bij afspraken binnen twee weken na het ontvangen van de verwijsbrief, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Zorg daarom dat het telefoonnummer waarop u te bereiken bent, altijd vermeld staat op de verwijsbrief.

Wijzigingen, annuleringen of vragen

Als u de afspraak op de polikliniek wil wijzigen of annuleren, of als er vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met het EKZ Afsprakenbureau. Als u op de dag van de afspraak onverhoopt verhinderd bent of wanneer u door onvoorziene omstandigheden te laat bent, neemt u zo snel mogelijk contact op met het EKZ Afsprakenbureau.

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak wordt op de polikliniek zelf geregeld. Wanneer u deze daarna nog wil wijzigen of annuleren, kunt u contact opnemen met het EKZ Afsprakenbureau.

Second opinion

Hiervoor geldt dezelfde procedure als voor een eerste afspraak of verwijzing. Na het bekijken van de gegevens wordt er contact met u opgenomen.

Contact

  • Telefoonnummer: 020 - 566 8000
  • Telefonische bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
  • E-mailadres: ekzafspraken@amc.nl
  • Schriftelijke correspondentie Academisch Medisch Centrum t.a.v. EKZ Afsprakenbureau, locatie TK0-306 Postbus 22660 1100 DD Amsterdam