Kinderen en het coronavirus

Veelgestelde vragen en antwoorden over kinderen en het coronavirus.

Algemene informatie over het coronavirus en Amsterdam UMC

Zijn kinderen gevoeliger voor het coronavirus dan volwassenen? Is het beloop van het coronavirus bij kinderen ernstig?

Uit verzamelde informatie afkomstig van andere getroffen landen zoals China en Italië blijkt dat kinderen geïnfecteerd kunnen raken met het coronavirus (1 tot 5% van de gediagnosticeerde patiënten is kind). Zij hebben echter veel minder en mildere klachten dan volwassenen, worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis en slechts een heel gering aantal kinderen komt op de Intensive Care Kinderen terecht. Van de nu bijna miljoen besmette personen zijn er ongeveer 50.000 overleden. Gelukkig zitten daar nauwelijks kinderen tussen.

Welke symptomen komen het meest voor bij kinderen besmet met het coronavirus?

De meeste kinderen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus, hebben geen symptomen. De meest voorkomende symptomen zijn hoesten en koorts (> 38,0 graden). Andere symptomen die bij kinderen worden gezien zijn: neusverkoudheid, vermoeidheid en buikklachten, zoals diarree. Ook zie je bij tieners en jong volwassenen verlies van reuk (en daardoor ook van smaak).

Loopt mijn kind met een chronische ziekte extra risico op het krijgen van een ernstige ziekte door het corona virus?

Er zijn nog weinig gegevens over kinderen met chronische long- of luchtwegklachten, met een hartaandoening, een afweerstoornis, een nieraandoening of met andere chronische ziekten. Gezien de milde presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken de artsen zich niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. Elke virusinfectie geeft bij deze kinderen een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, maar met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen, dus voor uw kind waarschijnlijk vergelijkbaar met het doormaken van een heftige verkoudheid. Voor de meeste patiënten zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig, anders dan de gebruikelijke adviezen die u eerder met uw arts voor dit seizoen voor uw kind heeft afgesproken en de adviezen die het RIVM geeft voor de gehele bevolking. Ouders van kinderen met chronische aandoeningen moeten niet zelfstandig hun medicatie aanpassen. Hier is geen noodzaak toe.

Kan de chronische ziekte van mijn kind verergeren door het coronavirus?

We weten dat virale infecties over het algemeen een toename van ziekteverschijnselen bij een chronische ziekte kunnen uitlokken. Er is nog maar weinig specifieke informatie beschikbaar over het coronavirus, maar het is mogelijk dat het coronavirus de symptomen van de chronische ziekte verergeren. De eerste gegevens uit de onderzoeken uit andere landen wijzen hier overigens niet op. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar medicatie blijft gebruiken volgens het behandelplan. Verslechtert de chronische ziekte van uw kind? Neem dan contact op met de behandelend arts.

Moet ik de medicatie van mijn kind veranderen of stoppen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus?

Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar medicatie blijft gebruiken volgens het behandelplan. STOP of WIJZIG de dosis van de medicijnen NIET zonder met de arts van uw kind te overleggen.

Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kind besmet raakt met het coronavirus?

Hanteer als gezin de algemene hygiënemaatregelen volgens de richtlijn van het RIVM.

Kan ik voor mijn kind blijven zorgen als ik symptomen heb die kunnen passen bij het coronavirus?

Wanneer één van de gezinsleden symptomen heeft die kunnen passen bij het coronavirus, moet u de kans op besmetting van andere gezinsleden proberen te verkleinen door hygiënemaatregelen te nemen die door het RIVM zijn vastgesteld.

Kan ik mijn kind borstvoeding blijven geven als ik symptomen heb die kunnen passen bij het coronavirus?

Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus overgedragen kan worden op het kind via moedermelk. Goede hand- en hoesthygiëne tijdens het geven van borstvoeding is belangrijk. Indien u veel hoest kunt u er voor kiezen om afgekolfde moedermelk door een andere ouder/verzorger aan uw kind te laten geven. De Nationale Borstvoedingsraad heeft er een belangrijk stuk over geschreven. Zie ook richtlijnen van het RIVM.

Ik heb als ouder een (cruciaal) beroep en moet van mijn werkgever blijven werken, is dit verantwoord?

Volg de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid. Heeft u specifieke vragen over uw werkomstandigheden en het eventuele risico op het oplopen van het coronavirus tijdens werktijden? Neem dan contact op met de behandeld arts van uw kind om advies hierover in te winnen.

Zijn er maatregelen die ik (ouder/kind) tijdens mijn werk kan nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Volg de richtlijnen van het RIVM.

Heeft u specifieke vragen over uw werkomstandigheden en het eventuele risico op het oplopen van het coronavirus tijdens werktijden?

Neem dan contact op met de behandeld arts van uw kind om advies hierover in te winnen.

Mogen er vriendjes/vriendinnetjes/familieleden op bezoek komen?

Volg de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

Mag mijn kind buitenspelen? Zo ja, met hoeveel kinderen? En tot welke leeftijd mag dit?

Volg de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

Mag mijn kind mee boodschappen doen?

Volg de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

Wat moet ik doen als mijn kind symptomen krijgt die kunnen passen bij het coronavirus?

Neem bij klachten van meer hoesten, koorts en/of benauwdheid contact op met de behandeld arts van uw kind, zoals u dat onder andere omstandigheden ook zou doen.

Contact locatie AMC :

 • Binnen kantoortijden (ma-vr 8:00-17:00)
  Neem contact op met het afsprakenbureau EKZ- AMC (020-5668000) en vraag naar de behandelend arts van uw kind.
 • Buiten kantoortijden (avond, nacht, weekend)
  Neem contact op met het algemene nummer van het AMC (020-5669111) en vraag naar de dienstdoende kinderarts. De dienstdoende kinderarts overlegd waar nodig met de behandeld arts van uw kind of de dienstdoende arts van het betreffende specialisme.

Contact locatie VUmc:

 • Binnen kantoortijden (ma-vr 8:00-17:00)
  Neem contact op met de poli kindergeneeskunde van het VUmc (020-4441130) en vraag naar de behandelend arts van uw kind.
 • Buiten kantoortijden (avond, nacht, weekend)
  Neem contact op met het algemene nummer van het VUmc (020-4444444) en vraag naar de dienstdoende kinderarts. De dienstdoende kinderarts overlegt waar nodig met de behandeld arts van uw kind of de dienstdoende arts van het betreffende specialisme.

Mijn kind heeft veel vragen over het coronavirus, welke informatie geef ik hierover aan mijn kind?

Ga het gesprek over het coronavirus niet uit de weg. Maak het onderwerp bespreekbaar en geef uw kind ook het gevoel, dat zij altijd zijn/haar zorgen mag uiten of vragen mag stellen. Geef eerlijk antwoord op de vragen die kinderen hebben en stem deze informatie af op het niveau van het kind. Maak niet de fout om tegen een kind te zeggen dat er niets aan de hand is. Bevestig dat er iets ernstigs aan de hand is, kinderen voelen dat aan, maar benadruk ook dat er volwassenen zijn die hard bezig zijn om het probleem rondom het coronavirus op te lossen.

Voor meer tips met betrekking tot het praten over het coronavirus met jonge kinderen, zie het document:

Voor meer informatie over het coronavirus, speciaal voor kinderen zie:

Wilt u meer weten over het coronavirus en kinderen en/of de regels die gelden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen? Raadpleeg dan onderstaande websites: