Na de behandeling

Na de behandeling

Als uw kind na de behandeling weer naar huis mag, krijgt u van de verpleegkundige adviezen mee voor thuis. Ook krijgt u een controle-afspraak voor op de kinderpolikliniek. Kijk op de pagina van de afdeling waar uw kind was opgenomen voor meer informatie over het naar huis gaan.

Als op de kinderpolikliniek de behandeling bij uw kind is afgerond dan wordt u terugverwezen naar de huisarts en krijgt u adviezen mee voor thuis.