Uw kind voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw kind voorbereidt op een bezoek aan het ziekenhuis, door uit te leggen wat er gaat gebeuren.

Het is belangrijk dat u uw kind voorbereidt op een bezoek aan het ziekenhuis, door uit te leggen wat er gaat gebeuren. Wat u aan uw kind kunt vertellen, is afhankelijk van de leeftijd. Leg geen nadruk op de nare dingen van het ziekenhuis, maar vertel er eerlijk over en beantwoord vragen hierover.

Voor jonge kinderen is een korte en eenvoudige uitleg meestal voldoende. U kunt vertellen waarom jullie naar het ziekenhuis gaan, wat de dokter gaat doen en hoe een ziekenhuis er van binnen uitziet.

Oudere kinderen hebben vaak al een beeld bij een ziekenhuisbezoek. Door uw kind hierover te laten vertellen en vragen te stellen, krijgt u inzicht of het beeld van uw kind realistisch is. En zo kunt u een onrealistisch beeld ook bijstellen.

Geef uw kind de ruimte om vragen te stellen en stel ook de vraag of uw kind nog vragen heeft. Vragen die u niet zelf kunt beantwoorden of die uw kind graag aan de dokter wil stellen, kunt u opschrijven zodat deze niet vergeten worden.

Door te vragen hoe uw kind tegen de afspraak aankijkt, ziet u of uw kind het spannend vindt. Vervolgens kunt u samen bespreken hoe u het minder spannend kunt maken.

Ter voorbereiding kunt u ook het boekje 'Emma naar het ziekenhuis' gebruiken.

Gesprektips

  • Schrijf van te voren uw vragen en de vragen van uw kind op.
  • Schrijf van te voren eventuele bijzonderheden, gewoonten en aandachtspunten van uw kind op en neem dit mee naar het gesprek om te kunnen bespreken.
  • Stel uw vragen, als er tijdens het gesprek zaken onduidelijk zijn of als u denkt dat er iets vergeten wordt.
  • Noteer eventueel antwoorden van de arts.
  • De arts controleert of uw kind alles begrijpt en nog vragen heeft, maar vraag dit zelf eventueel nogmaals als u het idee heeft dat uw kind nog niet alles begrijpt.
  • Vat aan het eind van het gesprek alles samen, om te controleren of u alles goed heeft begrepen.
  • Zorg dat u zelf rustig blijft, dat maakt uw kind ook rustiger.
  • Het kan prettig zijn als er nog een volwassene mee gaat naar het gesprek; twee horen meer dan één en na afloop kunt u het gesprek met elkaar bespreken.
  • Vraag aan de arts wie u kunt benaderen, als u achteraf nog vragen heeft. Wie is uw aanspreekpunt?