Voorbereiding op de behandeling

Wat neem ik mee op de dag van de behandeling van mijn kind?

Opname

Op de dag van uw bezoek kunt u zich melden bij de balie van het Dagziekenhuis. U wordt verzocht mee te nemen:

 • Geldig verzekeringspasje
 • Legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, toeristen- of identiteitskaart)
 • Ponsplaatje (als u nog geen ponsplaatje heeft, kunt u deze bij de centrale balie laten maken)
 • Afsprakenkaart of afspraakbevestiging
 • Uw dieetvoorschrift
 • Medicatielijst indien uw kind medicijnen gebruikt

Verder meenemen

 • Denkt u naast de papieren ook aan het meenemen van:
 • iets vertrouwds voor uw kind, bijvoorbeeld een boek of knuffel
 • medicijnen (in originele verpakking) die uw kind thuis gebruikt

Belangrijke aandachtspunten

 • Legitimeren is noodzakelijk voor het registreren van uw burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland bij een gemeente is ingeschreven heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
 • Heeft u geen geldig verzekeringsbewijs of een buitenlands verzekeringsbewijs? Of wilt u de kosten van uw bezoek contant betalen? Meldt u zich dan alstublieft een half uur voor de afspraak bij Bureau Opname, locatie C0-205. Afhankelijk van uw situatie, is het mogelijk dat wij een vooruitbetaling vragen.
 • Bent u in de drie maanden voorafgaand aan uw polikliniekbezoek opgenomen geweest in een ziekenhuis buiten Nederland? Meld dit dan vóór uw komst naar het AMC.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer