Zorg in het AMC

Jaarlijks worden er 56.000 patiënten in het AMC opgenomen. Voor een deel van Amsterdam en voor de bewoners van de Gooi- en Vechtstreek vervult het AMC de rol van ‘algemeen’ ziekenhuis. Daarnaast biedt het AMC specialistische zorg,

Dit is zorg die gepaard gaat met bijzondere, vaak ook dure en ingewikkelde diagnostiek en behandeling. Ongeveer zestig procent van de AMC-patiënten is naar het AMC verwezen voor een van deze behandelingen.

Specialismen

Tot de specialismen van het AMC behoren cardiovasculaire ziekten, immunologie en infectieziekten, ziekten van het spijsverteringsstelsel (chirurgie en interne geneeskunde), stofwisselingsziekten, gynaecologische oncologie, gespecialiseerde zorg in de vroege zwangerschap, prenatale diagnostiek, kinderoncologie, kinderimmunologie/ hematologie, vaataandoeningen van de hersenen, ernstige gehoorstoornissen, schizofrenie, amyotrofische lateraal sclerose (ALS) en diepe hersenstimulatie bij ernstige dwangstoornissen. Meer informatie over deze afzonderlijke specialismen vindt u bij Specialismen en expertisecentra.

Topklinische functies

Het AMC biedt medische behandelingen en voorzieningen die maar aan een beperkt aantal ziekenhuizen worden toegewezen. Tot deze topklinische functies behoren nierdialyse en niertransplantatie, openhartoperaties, radiotherapie, neurochirurgie, neonatologie en nucleaire geneeskunde.

Traumacentrum

Het AMC is een van de elf ziekenhuizen in Nederland die door de overheid is aangewezen als traumacentrum. Traumacentra hebben een coördinerende rol in de acute zorg (bijvoorbeeld ongevallen, hartinfarcten en spoedeisende psychiatrie) in hun regio.

Partners

In de patiëntenzorg trekt het AMC nauw op met het Flevoziekenhuis in Almere. Structurele samenwerking is er ook met het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, het VU medisch centrum, het UMC Utrecht en Sanquin Bloedvoorziening.

Bij de samenwerking in zorg komen ook Afrika en Azië relatief vaak in beeld. Dit komt door de rol die het AMC vanouds speelde in de zorg voor Nederlandse hiv- en aidspatiënten. Toen eind jaren tachtig duidelijk werd dat in Afrika de aidsramp van veel grotere omvang was, verplaatsten AMC-onderzoekers een gedeelte van hun inspanningen. Nu werken AMC-groepen in landen als Ghana, Nigeria en Tanzania mee aan het voorkómen en behandelen van uiteenlopende infectieziekten, waaronder hiv/aids, malaria, tbc en leishmaniasis.