Antegraad spoelen via Chait Trapdoor

Antegrade colonspoeling wil zeggen met de stroom mee spoelen. De spoeling wordt toegepast bij verstopping en bij ongewild ontlastingsverlies. Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor zogenaamde antegrade colonspoeling in plaats van de rectale colonspoeling bijv: tegenwerking van uw kind bij rectaal spoelen, ontwikkelde weerzin tegen rectaal spoelen of onvoldoende resultaat bij spoelen. Antegrade colonspoeling gebeurt in het Amsterdam UMC door gebruik te maken van de zogenaamde Chait Trapdoor.

Behandeling

Een Chait is een flexibele buis zonder latex die door de huid, rechts onder in de buik rechtstreeks in het begin van de dikke darm (caecum) wordt ingebracht. Het einde van dit slangetje heeft een zogenaamde krulstaart (pigtail) waarmee het slangetje na het inbrengen aan de binnenkant van de darm wordt gefixeerd. De dikke darm wordt dan met de stroomrichting van de ontlasting mee gespoeld. De Chait maakt het mogelijk de darmen op een comfortabele, gemakkelijke manier te reinigen.

Operatie

De ingreep vindt plaats onder algehele narcose.

Het plaatsen van een CHAIT Trapdoor gebeurt in twee stappen.

Als eerste wordt er een tijdelijke spoelcatheter in de vorm van een rechte slang met aan het einde een krul (pigtail),  geplaatst door de buikwand heen in het coecum (begin van de dikke darm). Dit nadat eerst de darm tegen de buikwand aan is gehecht. Deze procedure kan worden uitgevoerd door de interventieradioloog of door de chirurg. Voor de interventieradioloog wordt gekozen als de patiënt al eerder operaties heeft ondergaan (bijv blaasvergroting). De procedure wordt dan uitgevoerd door de buikwand heen waarbij de darm wordt vastgezet met zogenaamde ankertjes. Als de chirurg de ingreep uitvoert doet hij dat door middel van een kijkoperatie. Of de ene procedure beter is dan de andere is niet bekend.

Tijdens en na de operatie (5 dagen) krijgt de patiënt antibiotica om te voorkomen dat er een infectie optreedt.

Na de behandeling

Op de derde of vierde dag na het inbrengen van Chait gaan we deze gebruiken om de darmen te spoelen. Tot die tijd blijft uw kind spoelen zoals het gewend was.

De eerste dag ( op de derde of vierde dag na het inbrengen) beginnen we met 180ml water en dat wordt opgebouwd naar een liter (hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht van uw kind) en van het resultaat van het spoelen. Meestal is 1 keer per dag spoelen voldoende. Het tijdstip van spoelen wordt in overleg met u en uw kind gemaakt. Meestal is er ’s middags meer tijd dan ’s morgens. Spoel niet vlak nadat uw kind heeft gegeten of kort voordat het gaat slapen. De vloeistof wordt via een losse verbindingsslang toegediend, deze wordt met de Chait meegeleverd.

 • Vul de pomp of zak met de hoeveelheid water op lichaamstemperatuur
 • Open de klep van de Chait en breng de metalen pin van de verbindingsslang aan

Uw kind gaat voor het aansluiten van het spoelsysteem op het toilet zitten.

 • Sluit de verbindingsslang van de pomp of zak aan. Open de klem en laat de vloeistof inlopen. Als uw kind darmkrampen krijgt, moet de stroomsnelheid verminderd worden.
 • Als de vloeistof is ingelopen sluit u de klem en laat u de verbindingsslang met pin nog ongeveer 5 minuten aangesloten, anders spuit de vloeistof uit de opening.
 • Wacht nu 30-40 minuten op het effect van de vloeistof.
 • De slang wordt na gebruik huishoudelijk schoongemaakt. Gebruik geen alcohol of aceton om de slang te reinigen. Laat de slang goed opdrogen en bewaar deze op kamer temperatuur.
 • Gooi de verbindingsslang na gebruik niet weg!
 • Om te voorkomen dat de Chait er (door uw kind) wordt uitgetrokken is het verstandig over de Chait een stomapleister te plakken.

Uw kind mag 3 dagen na het inbrengen van de Chait douchen. Droog daarna de huid goed af.

Het is ook mogelijk om met kleanprep te spoelen of aan het water andere laxeermiddelen toe te voegen, dit zal de arts met u bespreken.

Mogelijke problemen na het aanleggen van de Chait

 • Wondinfectie. Houd de huid droog en schoon door dagelijks te douchen. Bij roodheid, zwelling en pijn neemt u contact op met het ziekenhuis.
 • Lekkage. Bij slijtage verschijnselen neemt u contact op je met het ziekenhuis.
 • Afbreken of per ongeluk eruit trekken van de Chait. Breng een Foley katheter Ch 8 of 10 in door de opening en neem contact op met het ziekenhuis.

De Chait moet elke zes maanden worden verwisseld. De daaropvolgende wissels zullen in principe poliklinisch of onder een roesje op de MPU unit (minimal procedure unit) gebeuren gebeuren.

Nazorg

2 weken na het inbrengen van de tijdelijke spoelkatheter door de interventieradioloog komt u naar de polikliniek om de ankers te laten verwijderen. Na 6 weken als er een mooi kanaal is gevormd wordt de rechte catheter vervangen voor een CHAIT-Trapdoor. Dit gebeurt onder een roesje op de Minimal Procedure Unit op de Kinder Intensive Care