Blindedarmontsteking (Appendicitis)

Een appendicitis staat ook wel bekend als de blindedarmontsteking. We geven hier informatie over deze aandoening en de verschillende behandelingen in het Amsterdam UMC (AMC en VUmc).

Informatie appendicitis

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 3000-5000 kinderen behandeld voor een blindedarmontsteking. Wij weten sinds kort dat er twee vormen bestaan: een simpele (milde ontsteking) en een complexe (ernstige ontsteking). Kinderen met een blindedarmontsteking worden in Nederland in veel ziekenhuizen behandeld. Ook in het kinderchirurgische centrum behandelen wij kinderen met een blindedarmontsteking. Daarnaast doen wij in het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam ook onderzoek naar deze ziekte. Wij willen namelijk uitzoeken wat de beste behandeling is. Als laatste zijn wij een verwijscentrum voor de ziekenhuizen in onze omgeving als er problemen zijn met de behandeling van kinderen met een blindedarmontsteking.

Wat is een appendicitis?

Een appendicitis is een ontsteking van de blindedarm. Deze ligt bij de meeste mensen (en dus ook bij kinderen) in de rechteronderbuik. Waarom de blindedarm precies gaat ontsteking weten we nog niet. Er zijn meerdere oorzaken en allemaal leiden ze tot schade aan het slijmvlies van de blindedarm waardoor bacteriën de kans krijgen om de blindedarm te laten ontsteken. Bij het ene kind leidt dit tot een simpele blindedarmontsteking (milde vorm waarbij kinderen vaak buikpijn hebben, soms koorts maar overal het algemeen niet ernstig ziek zijn), terwijl het andere kind een complexe blindedarmontsteking krijgt (met een uitgebreide infectie waarbij kinderen vaak buikpijn en koorts hebben, braken en/of diarree hebben en vaak ziek zijn).

Afspraak

De meeste kinderen met klachten en verschijnselen die passen bij een blindedarmontsteking komen via de huisarts of uit zichzelf naar de spoedeisende hulp. Als de diagnose blindedarmontsteking wordt vastgesteld, wordt uw kind opgenomen voor behandeling.

(Vervolg)onderzoek

Welk onderzoek doen we om de ziekte vast te stellen? Als kinderen op de spoedeisende hulp zijn vanwege buikpijn en er wordt gedacht aan een blindedarmontsteking wordt er in de meeste gevallen bloed afgenomen om te kijken of er sprake is van een ontsteking. Als dit het geval is wordt er vaak een echo gedaan, waarbij wij op een niet pijnlijke manier kunnen kijken of de blindedarm ontstoken is. Soms kunnen we het niet goed zien met een echo. Er zijn dan verschillende opties, zoals een MRI of terugkomen voor een herbeoordeling

Opname in het ziekenhuis

Als we denken dat uw kind een blindedarmontsteking heeft, gaan we uw kind opnemen in het ziekenhuis voor een behandeling. Dit zal zijn op de afdeling kinderchirurgie. Soms is het nodig om uw kind op te nemen op de Intensive Care Kinderen maar dit is zeldzaam. Meer informatie over deze afdelingen vindt u hier.

Behandeling van een appendicitis

Als u kind wordt opgenomen voor de behandeling van een blindedarmontsteking wordt er eerst gestart met het geven van een infuus en afhankelijk van de vorm van blindedarmontsteking zal er gekozen worden voor een van de behandelingen. Van oudsher is de behandeling van een appendicitis bij kinderen een operatie. Deze operatie kan gedaan worden via een kleine snee in de rechteronderbuik (open procedure) of via een kijkoperatie (laparoscopie). Hieronder zullen wij kort ingaan op de behandeling van de verschillende vormen van een blindedarmontsteking.

Simpele appendicitis

Bij een simpele blindedarmontsteking werd tot voor kort altijd de operatie verricht om de blinde darm te verwijderen. In het kinderchirurgisch centrum is er ook een andere optie. In 2012 zijn we gestart met een onderzoek of een behandeling met medicijnen (antibiotica) misschien niet beter is. Uit eigen onderzoek en van onderzoek uit het buitenland, weten we namelijk dat we met deze behandeling bij 7-8 van de 10 kinderen een operatie kunnen voorkomen. Meer uitleg over dit onderzoek en de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen worden hieronder in de film uitgelegd.  

Complexe appendicitis

Ook bij deze vorm wordt in de meeste gevallen de operatie uitgevoerd. Soms is een operatie niet mogelijk vanwege de uitgebreidheid van de ontsteking. Hier zijn  soms ook abcessen (holten gevuld met pus) gevormd. In deze gevallen geven we vaak alleen medicijnen (antibiotica) en wordt er soms door de radioloog een slangetje geplaatst om de pus uit de buik te krijgen.

Na de behandeling

In het geval van een simpele blindedarmontsteking is uw kind vaak opgenomen op de afdeling kinderchirurgie. Is uw kind geopereerd, dan mag uw kind vaak na de operatie weer eten en langzaam mobiliseren. In principe krijgt uw kind geen antibiotica na de operatie, maar zal uw kind wel pijnstillers krijgen. Als uw kind voldoende kan drinken, uit bed is geweest, kan mobiliseren en de pijn onder controle is met de medicijnen kan uw kind met ontslag naar huis. Vaak is dit een dag na de operatie.

In het geval van een complexe blindedarmontsteking is uw kind meestal opgenomen op de afdeling kinderchirurgie, maar soms kan het nodig zijn dat uw kind tijdelijk wordt opgenomen op de afdeling Intensive Care Kinderen. Vanwege de uitgebreide ontsteking wordt er na de operatie nog medicijnen (antibiotica gegeven) via het infuus gegeven. Dit is voor 3-5 dagen. Vaak mag uw kind na de operatie wel weer wat drinken en eten, maar soms liggen de darmen even stil vanwege de uitgebreide ontsteking. Daarom kijken wij na de operatie hoe het gaat met de darmen en of we de voeding kunnen uitbreiden. Uw kind houdt het infuus, tot het zelf voldoende kan drinken. Als uw kind voldoende kan drinken, de medicijnen (antibiotica) ook via de mond kan innemen, uit bed is geweest, kan mobiliseren en de pijn onder controle is kan uw kind met ontslag naar huis. Dit is vaak pas na een aantal dagen.

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden, al gaat het meestal gewoon goed. De meest voorkomende complicaties zijn: wondinfectie en ontwikkelen van een abces in de buik na de operatie. Deze complicaties komen vaker voor bij kinderen met een complexe blindedarmontsteking. Voor beide complicaties geldt dat er soms medicijnen gegeven moeten worden (antibiotica) en heel soms een nieuwe ingreep.

Nazorg bij een appendicitis

In principe is met de behandeling de blindedarmontsteking over en heeft dit geen gevolgen op lange termijn. Vaak komt uw kind ongeveer 6 weken na de behandeling op de polikliniek om te kijken hoe het gaat. Als alles goed gaat, hoeft uw kind niet onder controle te blijven. Uiteraard is het mogelijk om een afspraak te maken als er zich eerder klachten voordoen of als er later klachten zijn die het gevolg zijn van de operatie.