Schildklieroperaties

Het AMC is gespecialiseerd in de behandeling van schildklieraandoeningen bij kinderen. We hebben een team kinderarts-endocrinologen, kinderchirurgen, endocrien chirurgen, nucleair geneeskundigen en radiologen die dagelijks zorgen voor kinderen met schildklieraandoeningen. Daardoor verrichten we ook veel schildklieroperaties bij kinderen in het AMC: dat gebeurt altijd door een kinderchirurg en endocrien chirurg samen.

Schildklierziekten

De schildklier is een klein vlindervormig orgaan dat midden in de hals voor de luchtpijp ligt. De schildklier produceert hormonen die belangrijke processen in het lichaam regelen. Ziekten van de schildklier komen vaak voor; veel vaker bij vrouwen dan bij mannen. Naar schatting lijden meer dan 500.000 Nederlanders eraan. Struma is een ander woord voor een vergrote schildklier. Hoewel het kan zijn dat zo’n vergrote schildklier normaal functioneert, kan struma een reden voor een operatie zijn als ademen en slikken moeizaam gaan. Daarnaast kan ook een knobbel in de schildklier een reden voor een operatie zijn, waarbij de klachten van de knobbel of de verdenking op een kwaadaardige aandoening indicaties zijn om de schildklier of een deel van de schildklier te verwijderen. Bij sommige kinderen is het noodzakelijk om preventief de schildklier te verwijderen vanwege een verhoogde kans op schildklierkanker (bijvoorbeeld bij het MEN syndroom). Als laatste is een te hard werkende schildklier (bijvoorbeeld bij de ziekte van Graves) een reden voor operatie.

Afspraak

Samen met de kinderarts-endocrinoloog hebben jullie al besproken dat een operatie aan de schildklier misschien nodig is. Dan is ook vrijwel altijd een echo-onderzoek en punctie verricht.

Tijdens de poliafspraak met de kinderchirurg wordt de reden voor de operatie besproken, welke operatie verricht zal worden, hoe die operatie gaat en hoe het verwachte verloop na de operatie is. Als we samen besluiten dat een operatie de beste behandeling is, volgt nog een afspraak bij de anesthesist om te bespreken hoe de narcose en  pijnstilling tijdens de operatie gaat gebeuren.

Opname in het ziekenhuis

Voor de operatie word je opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis. Het is afhankelijk van de operatie hoe lang je na de operatie moet blijven.

Operatie

De operatie zelf

Er zijn twee soorten schildklieroperaties: een totale schildklierverwijdering of het verwijderen van de helft van de schildklier.

Beide operaties worden onder algehele narcose verricht; je bent in diepe slaap en merkt er niets van. De operatie wordt uitgevoerd via een dwarse snee in je hals. Het verwijderen van de helft van de schildklier duurt ongeveer anderhalf uur. Een totale schildklierverwijdering duurt ongeveer twee uur.

Na de operatie

Na de operatie blijft je een paar uur op de uitslaapkamer (verkoever of recovery). Omdat je kort na de operatie niet mag eten of drinken, heb je een infuus in je arm. Dit is een dun slangetje, dat in een bloedvat is geschoven. De pijn na de operatie valt over het algemeen mee en is te vergelijken met die van een keelontsteking. De pijn verdwijnt binnen een paar dagen. De wond geneest snel; na een paar dagen is hij al dicht.

Complicaties

Net als bij elke andere operatie kunnen ook bij een schildklieroperatie complicaties optreden zoals nabloeding of wondontsteking. De kans hierop is klein.

Specifieke complicaties die kunnen optreden als gevolg van een schildklieroperatie zijn letsel van de stembandzenuw, waardoor heesheid kan ontstaan. Als je stemband slecht functioneert, kan een logopedist je leren weer goed te praten. Hard spreken of roepen is dan meestal niet meer mogelijk. Ook als de stembandzenuw niet is beschadigd, kan je stem veranderen. Dit kan komen doordat jouw halsspieren of kleinere zenuwtakjes beschadigd zijn geraakt.

Als tijdens een totale schildklierverwijdering bijschildklieren zijn beschadigd of verwijderd, kan een tekort aan het bijschildklierhormoon ontstaan. Daardoor kan een laag kalkgehalte ontstaan. Daarom houden we het kalkgehalte in het bloed na een totale schildklierverwijdering goed in de gaten. We kunnen door kalktabletten en vitamine-D-preparaten een laag kalkgehalte goed behandelen.   

Deze complicaties zijn meestal tijdelijk van aard en zijn bij minder dan 1 van de 100 patiënten blijvend.

Na een schildklieroperatie waarbij de helft wordt verwijderd, kan het zijn dat de rest van het schildklierweefsel te weinig hormoon produceert. Daarom controleert de kinderarts-endocrinoloog je schildklierhormoon-gehalte na de operatie. Afhankelijk daarvan schrijft hij/zij tabletten schildklierhormoon voor.

Weer thuis

De hechtingen van de operatie lossen vanzelf op. De hechtpleisters die over de wond geplaatst zijn, kun je best een week laten zitten. Je mag er gewoon mee douchen. De controle op de polikliniek bij de kinderchirurg is twee tot drie weken na de operatie. De kinderarts-endocrinoloog zal je ook controleren. In de meeste gevallen kun je je dagelijkse werkzaamheden een week nadat je uit het ziekenhuis bent gekomen hervatten.