Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Kindergenetica van de afdeling Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Kindergenetica. Uw kind heeft mogelijk een erfelijke of aangeboren aandoening. Op deze polikliniek gaat de klinisch geneticus onderzoeken om welke aandoening het kan gaan.

Wat kan ik verwachten?

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek worden gegevens verzameld over uw kind en uw familie, en daarna wordt uw kind lichamelijk onderzocht. Vrijwel altijd worden er daarna foto’s gemaakt met een fotocamera (zodat de arts uw kind kan bespreken met collega’s), en ook is een bloedafname bijna altijd nodig. Het wordt met u en zonodig met uw kind besproken of andere onderzoeken zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s zinvol zijn.

Meestal worden u en uw kind daarna voor een tweede bezoek uitgenodigd, wanneer de uitslagen van het bloedonderzoek en eventuele andere onderzoeken bekend zijn. Als een diagnose gesteld kan worden, krijgt u informatie over die aandoening. We bespreken met u wat dit voor uw kind, voor u, en voor uw familieleden betekent. We informeren u over mogelijke vervolgonderzoeken en behandelmogelijkheden.

Wachttijden

We doen ons best om uw kind zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u na doorverwijzing niet meteen terecht in het ziekenhuis. De gemiddelde wachttijd voor een afspraak op de polikliniek Kindergenetica is 6 weken. Deze wachttijd is een indicatie, de wachttijd voor uw kind kan hiervan afwijken.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

Route

De polikliniek Kindergenetica ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in wachtkamer 2. De ingang is links naast de liften op de begane grond.

Kindergenetica

Tel: 020 - 566 8000 Afsprakenbureau Emma Kinderziekenhuis

Wachttijd Klinische Genetica (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

De wachttijd voor de polikliniek Klinische Genetica: 9 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer over uw bezoek aan het AMC: