Eetpolikliniek (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de Eetpoli.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de Eetpoli, ook genaamd: het Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV). Het DCV richt zich op kinderen tot 10 jaar met onbegrepen voedings- en eetproblemen. De ervaring leert dat vooral zuigelingen worden aangemeld voor het DCV. U kunt er terecht voor onderzoek en advies.

Wat kan ik verwachten?

In het DCV gaan we na wat er precies met uw zoon/dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Ons doel is u en uw behandeld arts een goed onderbouwd advies te geven. Meestal krijgt u dat advies al bij eerste bezoek, omdat uw kind dan wordt beoordeeld door vier verschillende deskundigen. Soms zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om meer duidelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto.

Een afspraak op onze poli duurt 2 tot 3 uur. Nadat uw afspraak schriftelijk door ons is bevestigd, komt u ’s morgens met uw kind naar de poli. Daar worden alle gegevens gecheckt en krijgt u uitleg over het verloop van uw bezoek. Meestal moet u dan nog even wachten tot de behandelaar uw kind en u komt ophalen.

Achtereenvolgens bezoekt u dan deskundigen van vier medische disciplines: de logopedist, de diëtist, de kinderpsycholoog en de Kinderarts- Maag-darm-leverziekte. Zij onderzoeken uw kind en zullen vragen stellen; ieder ongeveer een half uur. Gezamenlijk bespreken ze vervolgens uw kind om zo tot een goed advies te komen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

Het Diagnostisch Centrum voedingsproblemen (DCV) is op de kinderpolikliniek gebouw A route 2. De ingang is rechts naast de liften op de begane grond.

Diagnostisch Centrum voedingsproblemen

020 - 566 8000

Meer over uw bezoek aan het AMC: