Docentprofessionalisering

U bent als docent betrokken bij de opleidingen Geneeskunde en/of Medische Informatiekunde van de Universiteit van Amsterdam. Dit is een van de taken die u naast uw andere hoofdtaken, patiëntenzorg en/of onderzoek in het Amsterdam UMC, locatie AMC uitvoert.

Onderwijs is één van de drie pijlers van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Binnen het onderwijs in het AMC staat student-gecentreerd onderwijs centraal. Het AMC wil docenten stimuleren en inspireren om uitdagend onderwijs te geven dat voldoet aan de academische criteria. Iedereen die universitair onderwijs geeft, moet hiervoor geschoold en gekwalificeerd zijn. De Universiteit van Amsterdam heeft beleid over onderwijskwalificaties die door het AMC wordt gevolgd. Van alle docenten die betrokken zijn bij de opleidingen Geneeskunde en/of Medische Informatiekunde in het AMC wordt verwacht dat zij een onderwijskwalificatie behalen. Hieronder staan de verschillende programma's beschreven die in het AMC worden aangeboden.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Sinds 2010 biedt het AMC aan docenten (die lesgeven in de bachelor of master van Geneeskunde of Medische Informatiekunde) de mogelijkheid om het Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) certificaat te behalen. De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten, waarmee de docent aantoont bekwaam te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs. Alle docenten die meer dan acht uur onderwijs aan universitaire studenten verzorgen, worden geacht een BKO-kwalificatie te behalen.

Het traject is een combinatie van leren in de praktijk en het volgen van modulair onderwijs op het gebied van didactiek. De docent past de theorie toe op zijn of haar eigen onderwijs en legt de leerervaringen vast in een portfolio.

Het BKO-traject ondersteunt de ontwikkeling binnen de volgende competentiegebieden van onderwijs/opleiden:

 • Ontwikkeling van onderwijs, inclusief de toetsing van onderwijs;
 • Uitvoering van groepsonderwijs;
 • Begeleiding van individuele studenten;
 • Professionele houding in het onderwijs;
 • Ontwikkelen en organiseren van onderwijs, inclusief de samenwerking met collega’s.

Het BKO certificaat is landelijk erkend door alle universiteiten en dus ook de UMC’s. 

Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Dit traject wordt aangeboden door de UvA en start tweemaal per jaar. Doelgroep voor dit traject zijn docenten die al een BKO-certificaat hebben en betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs uit de universitaire curricula, zoals coördinatoren van blokken en/of modules.

Het doel van het SKO-programma is om docenten met een onderwijskundige spilfunctie binnen de opleidingen te ondersteunen in de verschillende rollen die zij uitvoeren op curriculumniveau:

 • Als curriculum ontwikkelaar;
 • Als organisator van curriculumonderdelen en vernieuwing;
 • Als verbinder tussen medewerkers en afdelingen;
 • Als onderwijskundig onderlegd visionair op kwaliteitsverbetering en –borging.

Overige workshops docentprofessionalisering

Naast de formele kwalificatietrajecten worden er ook diverse (kortdurende) workshops georganiseerd voor docenten om hun didactische vaardigheden te vergroten. Dit programma is volop in ontwikkeling en wordt afgestemd met de opleidingen in het AMC om te voldoen aan de opleidingsnoodzaak en –behoefte van docenten.

Huidig aanbod

Workshop Team Based Learning (TBL)

Bij de opleiding Geneeskunde is bij het curriculum Epicurus de werkvorm Team Based Learning geïntroduceerd. Om docenten vertrouwd te maken met dit nieuwe concept wordt deze workshop aangeboden. Centrale vragen zijn tijdens deze workshop:

 • Hoe maak ik goede applicatieopdrachten voor Team Based Leren?
 • Wat zijn verschillende vormen van applicatieopdrachten en wanneer pas je deze toe?
 • Hoe faciliteer ik als docent een TBL-bijeenkomst?
 • Hoe verandert mijn rol van docent naar facilitator?

Workshop Activerend onderwijs geven

Centrale vragen in deze workshop zijn: Hoe kan ik mijn werkcolleges interactief vorm geven? Op welke manieren kan ik studenten een zo actief mogelijk rol geven tijdens het leren en hen daarbij begeleiden? Op welke manier laat ik de voorbereiding van studenten in mijn college terugkomen?

Workshop Blended learning

In deze workshop krijgen docenten handvatten en tips om blended learning vorm te geven  in hun onderwijs  (op lesniveau of curriculumniveau). Vragen die hierin beantwoord worden zijn: Hoe pas ik blended learning toe in mijn onderwijs en wat is de toegevoegde waarde van ICT hierin?

Workshop Ontwikkelen van toetsvragen

In deze workshop wordt ingegaan op het maken van goede toetsvragen en krijgen docenten inzicht in de toetscyclus. Hierbij is er aandacht voor de constructie van zowel open als gesloten toetsvragen. Vragen die centraal kunnen staan, zijn: Hoe maak ik goede toetsvragen en zijn er andere gesloten dan meerkeuzevragen, die aansluiten bij de toetsmatrijs van mijn blok? Welke mogelijkheden biedt het digitale toetssysteem, Testvision?

Workshop Klinisch redeneren

Voor de opleiding Geneeskunde zijn een specifiek type vragen, de vragen die het klinisch redeneren van studenten toetsen. Hiervoor is deze workshop ontwikkeld. Vragen die centraal staan, zijn: Hoe maak ik goede toepassingsvragen om bijvoorbeeld klinisch redeneren te toetsen in een blok? Hoe maak ik met behulp van specifieke matrixvragen en matchvragen dit type vragen. Hoe ontwikkel ik deze vragen in Testvision?

Workshop Ontwikkelen van voorbereidingsopdrachten

In een studentgecentreerd curriculum waar activerend leren centraal staat, verwachten we van studenten dat zij voorbereid naar het contactonderwijs komen. Hierdoor kan tijdens het contactonderwijs verdere verdieping en toepassing centraal staan. Vragen die in deze workshop centraal staan, zijn: Hoe maak je goede voorbereidingsopdrachten voor studenten? Wat zijn aandachtspunten in het ontwerp en op het niveau van de student (een eerstejaars of derdejaars student)?

Workshop Evalueren en verbeteren van onderwijs

De opleidingen Geneeskunde en Medische Informatiekunde verbeteren continu hun onderwijs. Evaluatiegegevens zijn een belangrijke bron van input voor deze verbeteringen. Deze workshop biedt u als docent handvatten en tips om meer informatie uit uw evaluatiegegevens te halen en om deze gegevens te gebruiken voor het verbeteren van uw onderwijs. Vragen die in deze workshop aan bod komen zijn: Hoe krijg ik inzicht of de door mij gekozen werkvorm heeft bijgedragen aan de studieresultaten? Hoe hyebben de studentenhet door mij aangeboden onderwijs ervaren?

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het Teaching & Learning Centre FdG UvA, via tlc@amsterdamumc.nl of ga naar de website.

Neem voor meer informatie contact op met het Teaching & Learning Centre FdG UvA, via

tlc@amsterdamumc.nl

of ga naar de website.