Faculty Development Programma

Met hart en ziel werkt u als docent en/of opleider aan innovatief onderwijs. U past nieuwe onderwijs- en opleidingsmethoden toe. U wilt uw keuzes onderbouwen en aansluiten bij de ambities van de organisatie. Kijk welke mogelijkheden u heeft om u verder te ontwikkelen in uw (onderwijs)loopbaan.

U wilt al of niet met uw groep van docenten of opleiders uw onderwijs- of opleidingspraktijk verder ontwikkelen en verbeteren. U wilt onderwijs- en opleiden ten opzichte van zorg en onderzoek sterk positioneren. U werkt graag samen met andere docenten en opleiders aan samenhangende opleidingen. U verwacht daarvoor waardering, want onderwijs en opleiden is een complexe taak. Als groep van teachers bent u voortdurend bezig om uw identiteit op dit domein te versterken. U wilt al of niet met uw groep van docenten of opleiders uw onderwijs- of opleidingspraktijk verder ontwikkelen en verbeteren. U wilt onderwijs- en opleiden ten opzichte van zorg en onderzoek sterk positioneren. U werkt graag samen met andere docenten en opleiders aan samenhangende opleidingen. U verwacht daarvoor waardering, want onderwijs en opleiden is een complexe taak. Als groep van teachers bent u voortdurend bezig om uw identiteit op dit domein te versterken. Faculty Development organiseert verschillende activiteiten om ontwikkeling en innovatie teondersteunen en te versnellen. We doen dit voor iedereen die is betrokken bij onderwijs en opleiden, in het hele (medisch) opleidingscontinuüm: van student tot hoogleraar.

 • Het programma Docentprofessionalisering biedt ontwikkelmogelijkheden voor formele onderwijssituaties als colleges, werkgroepen en TBL. Vormen die in de BASc Geneeskunde en BASc en MASc voorkomen.
 • Het Teach the Teacher programma richt zich op het leren van coassistenten en aios op de werkplek, de afdelingen. Bestemd voor allen die bijdragen aan de MASc Geneeskunde en medisch specialistische vervolgopleidingen in het AMC en de opleidingsregio. programma richt zich op het leren van coassistenten en aios op de werkplek, deafdelingen. Bestemd voor allen die bijdragen aan de MASc Geneeskunde en medischspecialistische vervolgopleidingen in het AMC en de opleidingsregio.

  Naast de uitvoering van het programma, ontwikkelt Faculty Development beleid met de volgende uitgangspunten:

  • Docenten zijn in de gelegenheid om zich te ontwikkelen binnen onderwijs en opleiden;
  • De waardering voor prestaties binnen de kerntaak onderwijs en opleiden neemt toe;   
  • Het onderwijs wordt continu verbeterd in een innovatieve onderwijsorganisatie waar onderwijsprofessionals in the lead zijn.

  Bovenstaande uitgangspunten voor Faculty Development-beleid vormen het vertrekpunt voor inspirerende activiteiten en stimulerende randvoorwaarden. De drie ambities van het Amsterdam UMC, locatie AMC, die Faculty Development komende jaren heeft zijn:

  • Het AMC verbindt ontwikkelkansen voor AMC teachers met strategische doelen van de lerende organisatie;
  • Het AMC biedt AMC teachers de ruimte voor de vorming van docentidentiteit in één of meer florerende communities en waardeert onderwijsprestaties; 
  • Het AMC stimuleert AMC teachers om evidence toe te passen en te genereren bij de voortdurende innovatie van haar opleidingen en hierop leiderschap te tonen. 

  We hopen met u samen te werken aan continue verbeteringen binnen onderwijs en opleiden. Uw ideeën zijn welkom, uw inbreng is belangrijk, laat ons weten welke bijdrage u kunt leveren uw ideeën zijn welkom, uw inbreng is belangrijk, laat ons weten welke bijdrage u kunt leveren.

  Faculty Development AMC

  contact: drs. Karline Timmermans

  k.r.timmermans@amc.nl