Students as Teachers

Als student word je voorbereid op een carrière in de gezondheidszorg. In veel banen in een (academisch) centrum is het opleiden van toekomstige zorgprofessionals een belangrijke taak. Het Students-as-Teachers programma biedt je de kans om je te bekwamen in het geven van onderwijs.

Keuzemodule Medisch Onderwijs

Met ingang van 2019 kun je in het tweede jaar van de geneeskundeopleiding kiezen voor de keuzemodule Medisch Onderwijs. De keuzemodule wordt een veelzijdig traject.

Je volgt zelf onderwijs over verschillende thema’s en theorieën op het gebied van de medische onderwijskunde. Hierbij komen fundamentele vragen aan bod over wat goed onderwijs is en wat een goede docent doet, maar net besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen binnen het medisch onderwijs.

Daarnaast werk je aan een praktische ontwikkelopdracht of adviesopdracht die het onderwijs binnen het AMC direct ten goede komt. Misschien word je betrokken bij het ontwikkelen van E-learning of ga je op zoek naar het antwoord op een onderwijskundige beleidsvraag.

Na gedegen voorbereiding zul je ook zelf daadwerkelijk les gaan geven. Je werkt hierbij in tweetallen, zodat je elkaar feedback kunt geven.

Tenslotte is er aandacht voor wetenschappelijk onderwijs binnen de (medische) onderwijskunde: welke vormen van onderzoek zijn er zoal, wat voor kennis levert dat op? We bestuderen wetenschappelijke onderwijskundige artikelen en je voert ook zelf een onderzoek uit waarover je een verslag schrijft.

Contact

Studeer je geneeskunde en ben je geïnteresseerd in dit keuzetraject? Houdt de voorlichting over het keuzeonderwijs in de gaten! Of neem contact op met Janneke van der
Hulst (m.e.vanderhulst@amc.nl).

Student Onderwijs Kwalificatie (StOK)

De StOK is bedoeld voor studentassistenten die betrokken zijn bij het geven van onderwijs bij de afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie of die participeren in het Honours Master Programma van Geneeskunde. De studenten ontwikkelen zich op persoonlijk en professioneel vlak in (medisch) onderwijs -gerelateerde onderwerpen. Het StOK-programma is gericht op het verwerven van competenties op didactisch en onderwijskundig gebied. Er is ruimte voor eigen initiatieven en een individuele invulling. Het StOK-programma wordt op dit moment verder ontwikkeld, zodat het programma ook kan worden gevolgd door andere studenten die betrokken willen zijn bij het geven van onderwijs in het Amsterdam UMC.

Contact

Ben je geïnteresseerd om het StOK-programma te volgen of wil je meer informatie over de StOK, neem contact op met Petra Habets (p.e.habets@amc.uva.nl).