Bachelor Geneeskunde

Arts worden leer je vooral door contact met patiënten. Daarom kom je in de bachelor Geneeskunde van AMC-UvA al vroeg in aanraking met de praktijk.

Arts worden leer je vooral door contact met patiënten. Daarom kom je in de bachelor Geneeskunde van het AMC al vroeg in aanraking met de praktijk. De bachelor Geneeskunde duurt drie jaar en volg je bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het AMC.

In het AMC zijn we ervan overtuigd dat je de beste behandelresultaat behaalt als je vroegtijdig en regelmatig patiëntencontact hebt. Daardoor zijn patiënten minder abstract voor je dan wanneer je ze leert kennen via een leerboek én leer je zo direct hoe je een professionele houding aanneemt.

Bachelor is ook wetenschappelijk

De bachelor Geneeskunde heeft een praktische insteek, maar het AMC benadrukt ook het wetenschappelijke karakter. Niet alleen voor als je later bijvoorbeeld de wetenschap in wilt, maar ook ook als je arts wilt worden is het belangrijk om academische kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld vragen te stellen, kritisch denken, en andere onderzoeken toepassen.

Omdat we het belangrijk vinden dat onze studenten actief en kritisch aan het programma deelnemen, is het onderwijs van de bachelor Geneeskunde erg interactief. De artsen -en andere specialisten van wie je les krijgt- nemen hun patiënten en de laatste ontwikkelingen en onderzoeken mee in de lesstof.

Opbouw bachelor via vier terugkerende thema’s

De opleiding is opgebouwd aan de hand van vier thema’s. Deze thema’s komen ieder jaar terug. In elk thema staat een patiënt met zijn of haar ziekte centraal.

  1. Ontwikkeling, voortplanting en veroudering -> ontwikkeling van de mens, ingedeeld in drie levensfasen: kindertijd en adolescentie, volwassenheid en ouderdom.
  2. Waarnemen, denken en doen -> ziektebeelden en vraagstukken van het perifeer en centraal zenuwstelsel, zintuigen en het bewegingsapparaat.
  3. Circulatie en milieu interieur -> ziektebeelden en vraagstukken van de drie orgaansystemen, hart en vaatstelsel, longen en nieren.
  4. Regulatie en afweer -> ziektebeelden en vraagstukken rondom de stofwisseling, hormonale regulatie en tractus digestivus als ook de thematiek rondom afweer en infectie.

Tijdens deze studie leer je vaardigheden zoals patiëntgesprekken voeren en lichamelijk onderzoek doen.

Mogelijkheden na het afronden van de bachelor Geneeskunde

Na het afronden van de bachelor Geneeskunde ben je nog geen arts. Hiervoor moet je je master Geneeskunde halen. Als je deze goed afrondt ben je basisarts.

Daarna heb je een aantal mogelijkheden. Je kunt je specialiseren tot medisch specialist, zoals internist, huisarts of chirurg. Ook kun je meteen aan het werk gaan in een ziekenhuis of het bedrijfsleven (bijvoorbeeld als verzekeringsarts). Of je kunt wetenschappelijk onderzoek doen.

Meer weten over de bachelor Geneeskunde?

Op de website van de UvA vind je meer informatie over: