Dubbele master

Ben je derdejaars dubbele bachelorstudent of heb je eerder een biomedische bachelor gedaan? Dan is de Dubbele Master (DuMa) misschien wat voor jou!

De DuMa opleiding heeft als doel artsen op te leiden, die in hun professionele carrière zelf goed experimenteel laboratoriumonderzoek kunnen initiëren en ondersteunen.

Wat is de DuMa?
De Dubbele Master (DuMa) programma Geneeskunde (GNK) en Biomedical Sciences (BMS)  is samengesteld uit bestaande varianten van de master Biomedical Sciences (BMS) en de master Geneeskunde (GNK); de "specific major" variant van de master BMS en de "verlengde wetenschappelijke stage" variant van de master GNK.

Het totale DuMa programma is 8 weken langer dan het reguliere master GNK programma, waarmee de totale programmaduur uitkomt op 3 jaar en 5 weken. De totale studielast van dit DuMa programma bedraagt 205 EC.

Voor wie is de DuMa bedoeld?

In principe ben je tot het DuMa programma toelaatbaar als je:

 1) De  Dubbele Bachelor Biomedische Wetenschappen/Geneeskunde van de UvA gevolgd hebt, òf

 2) als je de bachelor Geneeskunde (GNK) aan de UvA gevolgd hebt (regulier of via zij-instroom) èn op een eerder moment al een biomedisch bachelor programma gevolgd hebt of een equivalent daarvan dat toegang zou geven tot de reguliere master biomedische wetenschappen (BMS) aan de UvA.

Wanneer start de DuMa?
Het DuMa programma start op 4 september 2017 met verplichte plenaire cursussen in de master BMS van in totaal 12 weken (18 EC), gevolgd door een wetenschappelijke stage van 20 weken (30 EC) en een literatuurscriptie van 8 weken. (12 EC). Vanaf ca. 1 mei 2018 kun je dan starten met de master GNK maar desgewenst kan dat ook op een later moment.

Wil je in aanmerking komen voor de DuMa of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de coördinatoren van het programma, Dr. Jurgen Seppen (j.seppen@amc.uva.nl) als het om het BMS programma gaat en met Prof. dr. Roelof-Jan Oostra (r.j.oostra@amc.uva.nl) voor het GNK programma

Meld je in ieder geval vóór 1 mei 2018 aan voor de master Biomedical Sciences, óók als je nog niet zeker weet of je in 2018 met de DuMa wil starten!!