Internationale mogelijkheden bachelor Geneeskunde

De bachelor Geneeskunde in het AMC is Nederlandstalig. Wel bieden we diverse mogelijkheden voor onze eigen studenten om internationale ervaring op te doen.

De faculteit Geneeskunde wil graag studenten afleveren die op hoog niveau kunnen functioneren in het academisch onderzoek dat per definitie internationaal is en die voorbereid zijn op het werken in een ziekenhuis met een patiëntenpopulatie die afkomstig is uit de hele wereld. Daar komt nog bij dat door een deel van de studie in het buitenland te doen je je talenkennis verbetert en je een internationaal netwerk opbouwt. Bovendien is het goed voor je CV. De opleiding Geneeskunde stimuleert studenten daarom internationale ervaring op te doen.

En dat kan op verschillende manieren: je kunt de grens over gaan om een deel van de studie of stage in het buitenland te doen (studentenuitwisseling) of je kunt in eigen land kiezen voor internationale oriëntatie door bijvoorbeeld (Engelstalig) onderwijs te volgen dat ook openstaat voor buitenlandse studenten (international classrooms). Ook kan je kiezen voor een internationale summer school, in Nederland of in het buitenland.

Zo kom je in aanraking met studenten uit andere landen en met andere onderwijs- en zorgsystemen en kun je er aan wennen hoe het is om in een internationale context te functioneren.

Het is voor niet-Nederlandstalige studenten helaas niet mogelijk Geneeskunde te studeren.


Internationale mogelijkheden in de bacheloropleiding geneeskunde

  • Tijdens de intra- en extramurale stage in het 1e studiejaar als onderdeel van het Patiënt contact onderwijs. De stage duurt 4 weken en omvat 6 ECTS. Het is je eerste kennismaking met de praktijk.
  • In het tweede deel van je 2e studiejaar kun je medisch gerelateerd keuze-onderwijs volgen in binnen- of buitenland in het kader van je academische vorming.
  • Aan het begin van het 3e studiejaar schrijf je je bachelorthesis. Dat kan je ook in het buitenland doen. Je kunt dan overwegen dat te koppelen aan het keuze-onderwijs van het 2e jaar, zodat je een lang verblijf in het buitenland kunt realiseren.

Waar kun je terecht voor informatie? Inhoudelijke informatie is te vinden op Blackboard. Daar vind je ook de contactgegevens van de coördinatoren van de intra- en extramurale stages, het keuzeonderwijs en de bachelorthesis.

In de A-Z lijst op www.student.uva.nl/gnk staat onder ‘International Office AMC’ wat de faculteit aan ondersteuning biedt aan voorlichting en informatie over beurzen en bijvoorbeeld inzage in de verhalen van andere studenten die in het buitenland zijn geweest. Onder het kopje ‘Buitenland’ op de A-Z lijst vind je vervolgens de informatie over internationale mogelijkheden die de Universiteit van Amsterdam faciliteert, zoals het Global Exchange Program en summer schools.

Uiteraard kan je altijd persoonlijk advies vragen aan de uitwisselingscoördinator. Maar schakel vooral ook docenten in die je kunnen helpen contacten in het buitenland te vinden; de meeste docenten en onderzoekers hebben internationale contacten die ze graag met actieve, enthousiaste studenten willen delen.

Contact Inloop: maandag en donderdag 12.30-13.30 uur, kamer J0-223 Telefonisch: maandag en donderdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, tel. 020-5665088 E-mail: internationaloffice@amc.uva.nl Locatie: J0-223