Regelgeving

Op deze pagina vind je een overzicht van alle (landelijke en lokale) kaders, richtlijnen en regelgeving die van toepassing zijn op de huisartsopleiding.

Landelijke regelgeving

College Geneeskundige Specialismen (CGS)

Huisartsopleiding AMC verzorgt de opleiding tot huisarts op basis van de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS):

  • het CGS-kaderbesluit
  • het besluit Huisartsgeneeskunde
  • het kwaliteitskader (cluster 1)

Alleen opleidingsinstituten die voldoen aan de gestelde eisen dan worden erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De actuele regelgeving van het CGS en de RGS is terug te vinden via de website van de KNMG.

Procedure bij bezwaar, beroep en geschil

De RGS heeft twee permanente onafhankelijke commissies ingesteld voor de behandeling van bezwaren en geschillen, de procedure hiervoor is tevens terug te vinden op de website van de KNMG.

Huisartsopleiding Nederland (HN)

Binnen Huisartsopleiding Nederland (HN), het samenwerkingsverband van de acht huisartsopleidingen in Nederland, wordt tevens landelijke regelgeving vastgesteld, onder andere:

Alle kaders en richtlijnen zijn terug te vinden op de website van Huisartsopleiding Nederland.

Lokale regelgeving

Instituutsreglement en bijlages

Het instituutsreglement is het reglement betreffende de praktische gang van zaken tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders, opleidingsinstellingen en overige betrokkenen bij de opleiding.

Instituutsreglement:

Bijlages:

Overige lokale regelgeving