Vacatures

Teamleider Opleidersteam

Als teamleider van het opleidersteam geef je leiding aan een team van 7 stafmedewerkers, (huisartsen en gedragswetenschappers) en 3 ondersteuners. Daarnaast ben je lid van het managementteam van de Huisartsopleiding. Het opleidersteam heeft de opdracht om, vanuit een heldere visie op praktijkleren, er zorg voor te dragen dat aios, in de praktijk, het huisartsenvak zo goed mogelijk kunnen leren en dat opleidingspraktijken zich hierin ondersteund voelen. Vanuit deze opdracht ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van (huisarts)opleiders in de huisartsopleiding en zet je je in om continu de verbinding tussen praktijkleren en instituutsleren te leggen.

Lees verder

Kaderhuisarts Palliatieve zorg

Ben jij kaderhuisarts palliatieve zorg en heb je hart voor onderwijs en het opleiden van aankomende, jonge collega’s? In het derde opleidingsjaar kunnen aios kiezen voor het volgen van een differentiatie. Alle acht huisartsopleidingen in Nederland verzorgen een eigen differentiatie. De huisartsopleiding van het Amsterdam UMC, locatie AMC, verzorgt de differentiatie Palliatieve Zorg. Samen met een collega huisartsdocent uit het 3e jaars docententeam verzorg je het differentiatieonderwijs palliatieve zorg voor aios. Samen ben je verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs.

Lees verder

Curriculumcoördinator Huisartsopleiding

Wij zoeken een enthousiast en inspirerend coördinator die zorgdraagt voor het cursorisch onderwijs voor aios en opleiders, leiding geeft aan het onderwijskundig team, toezien op optimaal gebruik van het leermanagementsysteem (Canvas) en in het kader van de fusie met de huisartslopeliding VUmc een voortrekkersrol neemt bij het realiseren van een gezamenlijk nieuw opleidingsplan.

Lees verder