Veelgestelde vragen

Als je aios zwanger wordt, ben je dan verplicht haar terug te nemen na het zwangerschapsverlof?

Nee, niet verplicht, we vinden het wel wenselijk. We begrijpen het bezwaar van de opleider, hierdoor kan je niet meematchen met de volgende lichting aios. Maar als de opleider dit niet wil, moeten we een andere opleider zien te vinden, die hetzelfde probleem zal ervaren. Bovendien speelt in het derdejaar mee dat de aios bezig is met langetermijn problematiek van de patient. Daarnaast vraagt het groeiproces van de aios (1e en 3e jaar) om langere begeleiding en loopt het risico door versnippering niet voldoende in beeld te komen bij opleiders. Dit kan nauwelijks gebeuren in de korte tijd die er vaak na het zwangerschapsverlof overblijft. Hierover zullen we altijd met je overleggen.

Hoe werkt het als je aios langdurig ziek is?

Als de aios ziek is dan meldt de aios zich ziek via de ziekteverzuimmelder van de werkgever (SBOH). Daarvan ontvangt het onderwijssecretariaat van het instituut een automatisch bericht. Daarnaast stelt de aios zelf de opleider en docenten op de hoogte. Als de aios weer (deels) beter is, dan meldt de aios zich beter via de ziekteverzuimmelder van de SBOH.

Werkgeverstaken

Meer informatie over werkgeverstaken van huisartsopleiders vindt u ook website van SBOH.