FIT-trial (informatie voor specialisten)

De FIT-trial onderzoekt de effectiviteit van het preoperatief toedienen van oraal dan wel intraveneus ijzer bij patiënten met een colorectaal carcinoom en een anemie.

De FIT trial is een multicenter gerandomiseerde studie met 12 participerende ziekenhuizen in Nederland.

Samenvatting

Rationale

Een derde van de patiënten met een colorectaal carcinoom heeft een anemie. Deze anemie wordt deels veroorzaakt door gastro-intestinaal bloedverlies en is deels veroorzaakt door de kanker zelf. Kanker gerelateerde anemie is multifactorieel en wordt veroorzaakt door verminderde ijzer absorptie, ondervoeding en door de chronische ziekte .Er is weinig aandacht voor de lichte tot matige ernstige anemie bij patiënten die een operatie ondergaan in verband met een colorectaal carcinoom. Sommige van deze patiënten krijgen ijzer, anderen niet. Anemische patiënten hebben klachten van vermoeidheid en verminderde inspanningstolerantie. Daarnaast is het hebben van een anemie geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit na de chirurgie.

Hypothese

Door middel van het effectiever behandelen van de preoperatieve anemie met intraveneus ijzer, wordt de preoperatieve conditie van de patiënt geoptimaliseerd wat mogelijk leidt tot sneller herstel na de operatie, minder complicaties en minder bloedtransfusies.

Studie design

Het betreft een multicenter gerandomiseerde studie welke het orale ferrufumaraat vergelijkt met het intraveneuze Ferinject. In totaal zullen 12 centra meedoen aan de studie.

Studiepopulatie

Patiënten die een in opzet curatieve resectie ondergaan in verband een colorectaal carcinoom en die daarnaast een anemie hebben. Patiënten met een Hb niveau <7.5 mmol/l) voor vrouwen en <8.0 mmo/l kunnen deelnemen aan deze studie. In totaal zullen er 198 patiënten worden gerandomiseerd.

Uitkomstmaten

 • Primaire eindpunt

  Percentage patiënten dat normalisatie van het Hb bereikt vanaf randomisatie tot aan de dag voor chirurgie. Normalisatie van Hb: >7.5mmol/L voor vrouwen en >8.0 mmol/L voor mannen.

 • Secundaire eindpunten
  Morbiditeit (Geclassificeerd volgens de Comprehensive Complication Index), totale ziekenhuisverblijfsduur, hoeveelheid bloedtransfusies, verandering in Hb vanaf basisniveau, vermoeidheid scores, kwaliteit van leven en kosten.

Sample size berekening

Er wordt een superioriteit verwacht ten faveure van het intraveneuze ijzer. Er wordt verwacht dat bij 45% van de patiënten in de intraveneuze groep en 25% in de orale groep een normalisatie van het Hb optreedt. Om dit aan te kunnen tonen is een totale groep van 198 (99 per groep) patiënten nodig bij een 80% power en een tweezijdige alfa van 0.05. De sample size is hierna aangepast naar 220 patienten, vanwege een hoger lost to follow-up percentage dan aanvankelijk gedacht.

Tijdspad

Inclusieperiode van 1,5 jaar, gevolg door 6 maanden follow-up en 2 maanden uitwerking.

In- en exclusie criteria

Inclusie criteria

 • Getekende informed consent;
 • Leeftijd van 18 jaar en ouder;
 • M0-stadium colorectaal carcinoom of Familiaire adenomateuze polyposis(FAP);
 • Laparoscopisch of open segment resectie van het colon of (low) anterior resectie;
 • IJzergebreksanemie: Hb <7,5 mmol/l (12 g/dl) voor vrouwen en Hb < 8 mmol/l (13 g/dl) voor mannen en TSAT<20%.

Exclusie criteria

 • Palliatieve chirurgie/gemetastaseerde ziekte;
 • Symptomatische anemie waarvoor bloedtransfusie behoeftig (Nederlandse richtlijn: leeftijd < 25 jaar : 3.5-4.5 mmol/l, leeftijd = 25-50 jaar: 4.0-5.0 mmol/l, leeftijd = 50-70 jaar : 5.5 mmol/l, leeftijd > 70 jaar: 6.0 mmol/l);
 • Patiënt heeft bloedtransfusie ontvangen binnen een maand voor screening;
 • Serum ferritine ≥ 800 µg/L;
 • Zwangerschap;
 • Preoperatieve chemoradiatie (Korte kuur radiotherapie (5x5 Gy) = geen exclusie);
 • Contraindicatie voor het gebruik van ferric(III)carboxymaltose of ferrofumaraat;
 • ASA classification > 3;
 • Het gebruik van erytropoëse stimulerende middelen (EPO) binnen 3 maanden voor screening;
 • Chronische nierinsufficiëntie (GFR < 30ml/min/m);
 • Myelodisplastisch syndroom;
 • Verhoogde leverenzymen (meer dan 3x normaal waarde);
 • Hereditaire Hemochromatoses;
 • Thalassemie;
 • Haemolytische anemia/ chronische haemolyse;
 • Heeft een tweede, prognose bepalende, maligniteit.

Wat te doen bij een potentiële FIT-trial patient?

Deelnemende centra

Naam centrum Onderzoeker(s)
AMC (principal site) P.J.Tanis, C. Buskens, W.A. Bemelman
VUmc J. Tuynman
Gelre Ziekenhuis E.J. van der Zaag
Meander Ziekenhuis E. Consten
Isala Ziekenhuis H. van Westreenen
Spaarne Ziekenhuis G. Heuff
Tergooi Ziekenhuis N. van Geloven
OLVG-West C. Wientjes
OLVG-Oost M. Gerhards
Albert Schweitzer ziekenhuis J. van der Hoeven
Antonius zorggroep G. Veldhuis
Flevo Ziekenhuis A. van der Ven
Gelderse Vallei ziekenhuis C. Sietses
Amstelland ziekenhuis A. van Zweeden
Haaglanden MC M. Westerterp

Downloads

Contact

Trial stuurgroep

Prof. dr. W.A. Bemelman, Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Dr. P.J. Tanis, Chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Dr. C.J. Buskens, chirurg, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Trial coördinator

Bij vragen over inclusie, randomisatie, follow-up of case record forms (CRFs),kunt u contact opnemen met:

Kevin Talboom Arts onderzoeker AMC – locatie G4
Meibergdreef 9
1105 AZ
Amsterdam
Mail: k.talboom@amsterdamumc.nl