Klinische Neurofysiologie

Het specialisme Klinische Neurofysiologie helpt bij het stellen van een diagnose bij neurologische aandoeningen zoals bewustzijnsstoornissen, bewegingsstoornissen, verlammingen en gevoelsstoornissen. Klinisch neurofysiologen onderzoeken hiervoor met elektrofysiologische technieken de werking en functies van het zenuwstelsel. De afdeling Klinische Neurofysiologie vormt een onderdeel van de afdeling Neurologie.

Aandachtsgebieden binnen de afdeling Klinische Neurofysiologie zijn bewegingsstoornissen (zoals dystonie, tremor, tics en myoclonus), neuromusculaire stoornissen (zoals polyneuropathie en ALS) en psychiatrische stoornissen (zoals schizofrenie).

Neurofysiologische technieken
Klinisch neurofysiologen meten de functie van de hersenen, zenuwen, spieren en de bloedvaten. Veelal vindt onderzoek op verzoek van de neuroloog of neurochirurg plaats, maar soms ook op verzoek van andere specialisten zoals chirurgen, kinderartsen en revalidatieartsen.

Onderzoek vindt zowel klinisch als poliklinisch plaats. De klinisch neurofysioloog maakt gebruik van verschillende neurofysiologische technieken zoals het EMG-onderzoek (elektromyogram) waarbij de elektrische activiteit in de spieren en elektrische signalen in de zenuwen worden geregistreerd. Andere onderzoekstechnieken zijn EP-onderzoek (Evoked Potential) en EEG-onderzoek (elektro-encefalografie) waarbij de elektrische activiteit van de hersenen wordt gemeten. Klinisch neurofysiologisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de prognose van patiënten na een reanimatie.

Tijdens complexe operaties waarbij de hersenen, het ruggenmerg of zenuwen gevaarlopen, worden patiënten met neurofysiologische technieken bewaakt. Patiënten met bepaalde bewegingsstoornissen worden met behulp van injecties met botuline toxine behandeld.

Onderzoek en onderwijs
De afdeling is betrokken bij wetenschappelijk (MRI) onderzoek bij patiënten met bewegingsstoornissen of psychiatrische stoornissen die diepe hersenstimulatie ondergaan. Hierbij wordt geanalyseerd hoe een bewegingsstoornis of een psychiatrische stoornis samenhangt met de elektrische activiteit in verschillende gebieden in de hersenen,

Klinische Neurofysiologie maakt onderdeel uit van de opleiding tot neuroloog. Tijdens de studie worden diverse colleges over klinische neurofysiologie gegeven. Sommige studenten volgen een wetenschappelijke stage bij de afdeling Klinische Neurofysiologie. Ook is het mogelijk om een keuzestage van 6 weken te volgen. Verder kunnen coassistenten op de afdeling meelopen om neurofysiologische kennis op te doen.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer