Observe

Sinds 2juli 2018 is de OBSERVE studie van start gegaan. De OBSERVE studie vindt plaats op de shortstay van de cardiologie (F3-zuid) en de cardio thoracale chirurgie (G3-zuid).

Welke doelgroep kan deelnemen aan de studie?

Patiënten die worden opgeroepen voor een hartkatheterisatie met een optie tot stent plaatsing of een percutane coronaire interventie (PCI) ook wel dotterbehandeling genoemd worden vriendelijk gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Voordat u beslist mee te doen, krijgt u hier extra uitleg over.

Achtergrond van het onderzoek;

Een geplande PCI vindt bij voorkeur plaats via de pols. Voorheen werd deze procedure via de lies uitgevoerd. De huidige richtlijnen zijn gebaseerd op een procedure via de lies. Hierdoor is het noodzakelijk om over deze verandering een onderzoek in de praktijk uit te voeren en op basis van deze uitkomsten de huidige richtlijnen te evalueren en eventueel aan te passen.

Doel van onderzoek:

Het doel van dit onderzoek is om eventuele complicaties na de procedure en de tijd waarop de complicaties ontstaan te documenteren. Tevens wordt er tijdens dit onderzoek gevraagd naar uw mening over de tijd op de afdeling na de procedure en na het ontslag. Dit alles met het uiteindelijke doel de ontslagtijd van patienten die een CAG+optie of PCI ondergaan beter te kunnen voorspellen.