Organisatie & Kwaliteit

Over Medische Microbiologie & Infectiepreventie en ISO

Kwaliteit & Afdelingsbureau

Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC is gehuisvest op locatie AMC. De afdeling bestaat uit ruim 300 medewerkers en kent gespecialiseerde diagnostische laboratoria voor virologie, bacteriologie, mycologie en parasitologie en 2 laboratoria waarin serologische en moleculaire technieken geconcentreerd zijn. Daarnaast heeft de afdeling een team voor Infectiepreventie, verschillende researchlaboratoria en enkele nationale referentielaboratoria.

Secretariële support en overkoepelende ondersteuning op het gebied van financiën, logistiek, HR en ICT worden verzorgd door het afdelingsbureau. Daarnaast is het kwaliteitsteam, verantwoordelijk voor het in stand houden van het kwaliteitssysteem van de afdeling, eveneens ingebed in het afdelingssbureau. Met deze diversiteit van taken en verantwoordelijkheden zorgt het afdelingsbureau ervoor dat alle andere onderdelen van de afdeling zich kunnen concentreren op datgene waar zij het beste in zijn:

Het leveren van hoogwaardige patiëntenzorg, optimaal onderwijs en opleiding en toonaangevend wetenschappelijk onderzoek over de volle breedte van de Medische Microbiologie.

Team Kwaliteit

MMI en ISO accreditatie

Team kwaliteit zorgt er voor dat de afdeling (met uitzondering van de research laboratoria) ISO 15189 geaccrediteerd blijft en de kwaliteit van onze diagnostiek gewaarborgd is. Het team is verantwoordelijk voor de jaarlijkse Management Review en het actueel houden van alle Standard Operating Procedures. Het zorgt er tevens voor dat alle in- en externe audits soepel verlopen.

In de hieronder te downloaden verklaring is na te gaan wat de competenties van de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie precies zijn.

Organisatiestructuur

Afdelingshoofd: Prof. MD PhD Menno D. de Jong

Dagelijks Bestuur

  • Prof. Dr. Menno D. de Jong
  • Dr. Janke Schinkel – Chef de laboratoire
  • Dr. Caroline Visser – Chef de clinique
  • Jos Karlas

Bekijk in de onderstaande download het gehele organogram.

Afdelingsbureau
  • Financiële team: Verantwoordelijk voor de financiële processen binnen de afdeling zoals begrotingen kwartaalrapportages, kostprijsmodellen en het aanleveren van stuurinformatie zoals productiecijfers. Maar ook het afhandelen van de declaraties van de medewerkers hoort tot hun taken.
  • Secretariële team: Ondersteunt naast het hoofd van de afdeling al onze overige medewerkers, van lab-hoofd tot analist. Zij zorgen ervoor dat besprekingen en meetings soepel verlopen, afspraken goed gepland zijn en deadlines gehaald worden.
  • HR: Draagt zorg voor alle HR processen binnen de afdeling MMI zoals aanstellingen, vacatures en personele mutaties. Medewerkers van de afdeling MMI kunnen hier terecht met al hun MMI gerelateerde HR vragen.
  • ICT: Team ICT zorgt er voor dat ons laboratorium informatie systeem up to date is en blijft en dat onze uitslagen de aanvragers en patiënten op tijd bereiken.

Contact

Afdelingsbureau

020-4464852
020-5661866
020-5667400