PANDORA-studie

PANDORA staat voor PAncreatic NeuroenDOcrine tumoR pAtients. Deze studie omvat een prospectief landelijk cohort van patiënten met een niet-functionele neuroendocriene tumor van het pancreas <2cm.

Het betreft een landelijke studie die wordt uitgevoerd in samenwerking met Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) centra. Alle patiënten met een niet-functionele neuroendocriene tumor van het pancreas zijn geschikt voor de PANDORA-studie.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: