Prof. R.R. van Rijn, MD, PhD

Research line on validation of imaging techniques in children

De focus van het onderzoek richt zich, in lijn met de bijzondere leerstoel forensische radiologie in het bijzonder de forensische kinderradiologie, op de waarde van radiologisch onderzoek in de diagnostiek van kindermishandeling. Hierbij wordt niet alleen naar de direct diagnostische waarde maar ook naar de waarde in het opsporing- en strafproces gekeken. Aan de hand van de uitkomsten van onderzoek kan, in forensisch medische rapportages, de bewijswaarde van een bepaalde radiologische bevinding dan wel verlaagd dan wel verhoogd worden. Voor deze onderzoekslijn bestaat er een zeer nauwe samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut. In het verlengde van deze hoofdopdracht vind ook onderzoek plaats naar de waarde van forensische radiologie bij volwassenen en dieren. Voor dit laatste is er een samenwerking met de faculteit diergeneeskunde, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Universiteit van Utrecht.

Vanuit de rol als voorzitter van de imaging committee van de European paediatric Soft tissue sarcoma Study Group (EpSSG) is er ook betrokkenheid in wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van radiologisch onderzoek in de bepaling van de respons op therapie bij kinderen met een rhabdomyosarcoom.

Links

Who is who
LinkedIn

Research team

Faculty
Rick R. van Rijn

PhD studenten

 • Marie-Louise Loos: Kinderen met traumatisch letsel op de spoedeisende hulp; ongelukje of kindermishandeling? (co-promotor: Dr. R. Bakx, Afdeling Kinderchirurgie, Amsterdam UMC).
 • Michelle Nagtegaal: Subdural Hematoma: Age, Kinematics and Evolution (SHAKE study) (Tweede promotor: Prof. Mr. Dr. W.L.J.M. Duijst, faculteit Strafrecht en Criminologie, Universiteit Maastricht. Co-promotores: Dr. J. Fronczek, afdeling Bijzondere Dienstverlening en Expertise, Nederlands Forensisch Instituut en Dr. A.H. Teeuw, afdeling kindergeneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC).
 • Rob Bilo: Paediatric Forensic Aspects of Inflicted Head Injury: Where’s the evidence? (Tweede promotor: Prof. Dr. S.G.F. Robben, afdeling Radiologie, Maastricht UMC+. Co-promotores: Prof. Dr. B. Kubat, afdeling Pathologie, Maastricht UMC+ en Prof. Mr. Dr. W.L.J.M. Duijst, faculteit Strafrecht en Criminologie, Universiteit Maastricht)
 • Leonie van Bruggen: Forensische diagnostische beeldvorming bij honden die komen uit een situatie van huiselijk geweld (Eerste promotor: Prof. Dr. T.B. Rodenburg, Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, UU. Co-promotores: Drs. Drs. L.W.L. van Bruggen, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, UU en Dr. H.G.T. Nijs, afdeling Bijzondere Dienstverlening en Expertise, Nederlands Forensisch Instituut).
 • Kirsten van Ham: Beyond words; The Sexual Knowledge Picture Instrument (SKPI) as a diagnostic instrument for child sexual abuse (Eerste promotor: Prof. Dr. J.B. van Goudoever, afdeling kindergeneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Co-promotores: Dr. A.H. Teeuw, afdeling kindergeneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC en Dr. S.N Brilleslijper-Kater, afdeling kindergeneeskunde, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC).
 • Roelof van Ewijk: Diffusion Weighted Imaging: meeting the urgent need for surrogate endpoints in pediatric rhabdomyosarcoma (Eerste promotor: Prof. Dr. R. Pieters, Maxima Medisch Centrum, Utrecht. Co-promotores: Dr. J.H.M. Merks, Maxima Medisch Centrum, Utrecht en Dr. S.A.J. ter Horst, afdeling Radiologie, UMCU).

Past PhD students


Key publications

 • Van Rijn RR, Beek FJA. Diagnostic Pediatric Ultrasound. 2015.
 • Van Rijn RR, Blickman JG. Differential diagnosis in Pediatric Imaging. 2011.
 • Bilo RAC, Robben, SGF, and van Rijn RR. Forensic Aspects of Paediatric Fractures; Differentiating Accidental Trauma from Child Abuse. 2010.
 • Van Rijn RR, Affourtit MJ, Karst WA, Kamphuis M, de Bock LC, van de Putte E. on behalf of the Dutch Expertise Centre for Child Abuse Study Group. Implementation of the Dutch Expertise Centre for Child Abuse: descriptive data from the first four years. BMJ Open. BMJ Open. 2019;9:e031008.
 • Vester MEM, Bilo RAC, Loeve AJ, van Rijn RR, van Zandwijk JP. Modeling of impactless inflicted head injury in infants: what can we learn? Part I: Animal models. Forensic Sci Med Pathol. 2019;15(3):408-422.
 • Van Zandwijk JP, Vester MEM, Bilo RAC, van Rijn RR, Loeve AJ. Modeling of impactless inflicted head injury in infants: what can we learn? Part II: Mathematical and physical models. Forensic Sci Med Pathol. 2019;15(3):423-436.
 • Vaarwerk B, van der Lee JH, Breunis WB, Orbach D, Chisholm JC, Cozic N, Jenney M, van Rijn RR, McHugh K, Gallego S, Glosli H, Devalck C, Gaze MN, Kelsey A, Bergeron C, Stevens MCG, Oberlin O, Minard-Colin V, Merks JHM. Prognostic relevance of early radiologic response to induction chemotherapy in pediatric rhabdomyosarcoma. A report from the International Society of Pediatric Oncology MMT-95 Study. Cancer. 2018;124(5):1016-1024.
 • Van Rijn RR, Beek FJ, van de Putte EM, Teeuw AH, Nikkels PGJ, Duijst WLJM, NievelsteinRAJ on behalf of the Dutch NODO Group. The value of post-mortem conventional radiography and post-mortem computed tomography in paediatric natural cause of death; A Dutch observational study. Ped Radiol, 2017;47(11), 1514-1522.
 • Aalders MC, Adolphi NL, Daly B, Davis GG, de Boer HH, Decker SJ, Dempers JJ, Ford J, Gerrard CY, Hatch GM, Hofman PAM, Iino M, Jacobsen C, Klein WM, Kubat B, Leth PM, Mazuchowski EL, Nolte KB, O'Donnell C, Thali MJ, van Rijn RR, Wozniak K. Research in forensic radiology and imaging; Identifying the most important issues. JoFRI. 2017;8:1-9.
 • Sieswerda-Hoogendoorn T, Postema FAM, Verbaan D, Majoie CBLM, van Rijn RR  Age determination of subdural hematomas with CT and MRI: a systematic review Eur J Radiol 2014;83(7):1257-1268.


Abstracts

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer