rTMS-SENSE studie

Vanaf ] juli 2022 zijn wij op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC gestart met de rTMS-SENSE studie. Het behandelen van een depressie met repetitieve Transcraniële Magenstische Stimulatie (rTMS) is een relatief nieuwe maar effectieve vorm van neuromodulatie.  Momenteel ervaart al ongeveer 30 tot 60 procent van de patiënten met een depressie een significante vermindering van de klachten na ongeveer 25-35 rTMS sessies. Met de rTMS-SENSE studie willen wij deze behandeling verder verfijnen en effectiever maken. De deelnemers van dit onderzoek krijgen voorafgaand aan de behandeling een hersenscan om zo de hersenregio’s die we willen stimuleren beter te kunnen lokaliseren. Daarnaast willen we zien of rTMS meer effect heeft als u tijdens de stimulatie bepaalde hersengebieden ‘activeert’ door middel van het uitvoeren van een taak.

Wat houdt deelname aan de studie in?

Voor het onderzoek

Mocht u interesse hebben om mee te doen aan de studie zal er een screening plaatsvinden. In dit gesprek wordt gekeken of u in aanmerking komt voor het onderzoek en krijgt u informatie over het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 20 rTMS sessies. De sessies vinden 4 of 5 dagen in de week plaats en zullen ongeveer 30-45 minuten duren. Tijdens de sessies krijgt u een cognitieve taak die u gedurende de eerste 5 minuten van de behandeling uitvoert. De taak bestaat uit het onthouden van letters. Rondom de letters ziet u verschillende foto’s van gezichten met een bepaalde emotie. De taak wordt ook wel een n-back taak genoemd. Dit heeft als doel bepaalde hersengebieden te ‘activeren’.  Tijdens sessie 1, 10 en 20 zullen er naast de rTMS ook extra metingen worden gedaan . Deze metingen bestaan uit vragenlijsten, een hersenscan (MRI-scan), een hartfilmpje (ECG) en een hersenfilmpje (EEG). Deze 3 sessies zullen langer duren dan de overige sessies; ongeveer 1,5 uur. Om te monitoren of er verbetering van de depressieve klachten optreedt, zullen we bij sessie 5,10,15 en 20 nog een aanvullende vragenlijst afnemen.

Na het onderzoek

Na sessie 20 is het onderzoek afgerond. Echter kan het zo zijn dat de rTMS een positief effect heeft op uw depressieve klachten, maar u nog niet geheel beter bent. We kunnen dan de rTMS behandeling voortzetten als reguliere behandeling, echter zonder de metingen als hierboven beschreven. Uw arts zal deze mogelijkheid dan met u bespreken.

Bijwerkingen

rTMS is non-invasief en veilig; dat betekent dat alle bijwerkingen mild, kortdurend en voorbijgaand van aard zijn.  Deze studie geeft geen groter risico op bijwerkingen.

Wie kan meedoen aan de studie?

Voordat u mee kan doen aan de studie, zal er eerst een indicatiegesprek volgen met de psychiater die dit onderzoek leidt. Er wordt samen met u gekeken of u in aanmerking komt voor de studie.

Er gelden een aantal algemene criteria waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de studie:

☑   U bent gediagnosticeerd met een depressieve stoornis
☑   U ervaart op dit moment depressieve klachten
☑   U bent tussen de 18 - 65 jaar
☑   U heeft tenminste 2 verschillende behandelvormen (therapie en/of medicamenteus) geprobeerd die onvoldoende effect  of te veel bijwerkingen hadden

Er gelden ook een aantal algemene criteria die u uitsluiten van deelname aan de studie:

☒ U of een eerstegraads familielid heeft epilepsie
☒ U heeft een psychotische depressie
☒  U heeft een andere psychiatrische stoornis dan een depressie, zoals een bipolaire stoornis
☒  U heeft een neurologische aandoening

Wat als u kunt meedoen?

Als u en uw behandelaren samen hebben besloten dat u mee gaat doen met de studie, tekent u een formulier (Informed consent) voorafgaand aan de start van het onderzoek.  De studie is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Wanneer u wilt stoppen met deelname aan de studie, dan kan dat ten alle tijden.Dit heeft geen invloed op uw behandeling, de behandeling zal bij tussentijds stoppen met de studie worden voortgezet.

Meer informatie?

Heeft u nog aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers van het onderzoek;

E-mail: d.neuteboom@amsterdamumc.nl

Telefoonnummer: 020-8913600