Vragenschema en aanmelden studie stamceltherapie bij MS

  1. Inleiding
  2. Vraag 1
  3. Vraag 2
  4. Vraag 3
  5. Vraag 4
  6. Vraag 5
  7. Vraag 6
  8. Melding
  9. Afronding
Inleiding

Het is helaas voorlopig niet meer mogelijk om u aan te melden voor de stamceltherapie.

Kom ik in aanmerking voor de studie naar Stamceltherapie bij MS?

Amsterdam UMC start met een studie naar stamceltherapie bij MS. In de komende twee jaar zullen tien mensen met MS een stamceltherapie behandeling ondergaan. Dit wordt vergeleken met tien mensen die een effectief tweedelijnsmiddel (alemtuzumab, ocrelizumab of cladribine) krijgen. 
Om deel te kunnen nemen aan de studie moet u aan de toelatingseisen voldoen. Op deze eisen zijn geen uitzonderingen mogelijk en moeten strikt gevolgd worden.

Let op!

Wanneer uit uw gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de studie, heeft het geen zin om het aanmeldformulier in te vullen.