Opzet studie

Opzet Studie

Achtergrond - Intra-arteriële trombectomie (IAT) is de standaard behandeling voor patiënten met een herseninfarct bij een occlusie van een groot bloedvat (large vessel occlusion, hierna: LVO). IAT wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen gedaan: voor Noord-Holland en Flevoland alleen in het AMC. De helft van de patiënten met een LVO wordt in een regioziekenhuis gepresenteerd en in tweede instantie overgeplaatst naar een IAT-ziekenhuis. Dit vertraagt de start van de behandeling met ongeveer een uur en verkleint zo de kans op herstel. Directe presentatie in een IAT-centrum van alle patiënten met verdenking op een herseninfarct is niet haalbaar: slechts 7% van hen heeft een LVO en de IAT-ziekenhuizen zouden enorm worden overbelast. Er is dus een methode voor selectie van patiënten met een LVO in de ambulance nodig.

Uit studies over operaties aan de halsslagaders is gebleken dat zuurstoftekort van de hersenen afwijkingen geeft op elektro-encefalografie (EEG, ook wel hersenfilmpje). De hypothese van de ELECTRA-STROKE studie is dat het EEG als instrument voor LVO-detectie kan worden gebruikt. De studie onderzoekt dan ook de diagnostische accuratesse van het EEG voor LVO-detectie in de ambulance. Het EEG wordt gemaakt met een cap met droge elektroden (zie afb.): hiermee is de meting binnen 5 minuten klaar.

Opzet - Het onderzoek bestaat uit 4 fases.

Fase 1

Gezonde patiënten; in fase 1 zijn bij 8 gezonde patiënten een regulier EEG en een EEG met droge elektroden gemaakt, om de metingen te kunnen vergelijken en de meet-instellingen te optimaliseren. Deze fase is in oktober 2018 afgerond.

Fase 2

Verpleegafdeling neurologie; in fase 2 is op de verpleegafdeling neurologie bij 7 patiënten met een herseninfarct een EEG met droge elektroden gemaakt. Het doel hiervan was om ervaring op te doen bij een populatie die lijkt op de beoogde populatie, maar in een niet-spoedeisende setting. Deze fase is in december 2018 afgerond.

Fase 3

Spoedeisende hulp; in fase 3 van de studie zal bij 50 patiënten een EEG met droge elektroden worden gemaakt. Het betreft patiënten die op de spoedeisende hulp worden gepresenteerd vanwege verdenking op een herseninfarct. Als de acute diagnostiek is afgerond, wordt door de onderzoeker in minder dan 5 minuten een EEG gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van een uitgestelde toestemmingsprocedure (‘deferred consent’). Met de data die in deze fase worden verzameld, zal een algoritme worden ontwikkeld voor detectie van LVO’s met het EEG. Deze fase is gestart in december 2018 en zal naar verwachting duren t/m maart 2019.

Fase 4

Ambulance; in fase 4, de belangrijkste fase van de studie, zal bij 222 patiënten met verdenking op een herseninfarct een EEG worden gemaakt in de ambulance, door ambulanceverpleegkundigen van één post (Karperweg, Amsterdam Zuid). Hiermee zal de diagnostische accuratesse van het algoritme dat in fase 3 is ontwikkeld, worden onderzocht. De uitslag van het EEG heeft voor de patiënt geen consequenties; de ambulanceverpleegkundige brengt de patiënt gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar behandeling van acute herseninfarcten kan plaatsvinden. Voor de betreffende ambulancepost kan dit het OLVG West, het VUMC of het AMC zijn. In het ziekenhuis wordt alleen nog informed consent gevraagd. Wederom geldt dat alleen als de patiënt vanaf de SEH wordt ontslagen of overgeplaatst, het vragen van toestemming op de SEH plaatsvindt. Fase 4 start naar verwachting in maart 2019.

Voortgang studie

Tijdlijn
Datum Omschrijving
4 oktober 2019 Eerste inclusie fase 1.
23 oktober 2019 Fase 1 afgerond.
29 oktober 2019 Eerste inclusie fase 2.
3 december 2019 Fase 2 afgerond.
24 december 2018 Eerste inclusie fase 3.