Vragenschema en aanmelden studie stamceltherapie bij MS

  1. Inleiding
  2. Vraag 1
  3. Vraag 2
  4. Vraag 3
  5. Vraag 4
  6. Vraag 5
  7. Vraag 6
  8. Melding
  9. Afronding
Inleiding

Op dit moment kan u zich niet aanmelden voor de studie stamceltherapie bij MS. Uit alle aanmeldingen van 6 november tot en met 2 december worden twee mensen via loting geselecteerd. De medische gegevens van deze mensen worden vervolgens opgevraagd en gecontroleerd. Daarna zal besloten worden of deze twee mensen kunnen meedoen aan de loting voor de twee studie armen.

We hopen uiterlijk begin 2020 de eerste behandelingsronde te kunnen starten. Zodra de eerste ronde van de studie loopt, starten we met werven van deelnemers voor de tweede ronde van de studie.

Kom ik in aanmerking voor de studie naar Stamceltherapie bij MS?

Amsterdam UMC start met een studie naar stamceltherapie bij MS. In de komende twee jaar zullen tien mensen met MS een stamceltherapie behandeling ondergaan. Dit wordt vergeleken met tien mensen die een effectief tweedelijnsmiddel (alemtuzumab, ocrelizumab of cladribine) krijgen. 
Om deel te kunnen nemen aan de studie moet u aan de toelatingseisen voldoen. Op deze eisen zijn geen uitzonderingen mogelijk en moeten strikt gevolgd worden.

Let op!

Wanneer uit uw gegevens blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de studie, heeft het geen zin om het aanmeldformulier in te vullen.