MBO-Verpleegkunde: Beroepsopleidende leerweg (BOL)

De opleiding MBO-Verpleegkunde (MBO-V) van het ROC van Amsterdam biedt in nauwe samenwerking met het AMC een unieke stage aan op een drietal Leerafdelingen.

In deze AMC-variant is extra aandacht voor die aspecten van de topklinische zorg waar verpleegkundigen in een UMC mee te maken krijgen. 

Patiënten worden uit andere ziekenhuizen naar het AMC doorverwezen, ondergaan hier bijzondere behandelingen die gevolgen hebben voor de patiëntenzorg, ook als ze weer teruggeplaatst worden naar een ander ziekenhuis en/of zorgsetting. Dit vereist een grote deskundigheid en flexibiliteit van verpleegkundigen. 

Om MBO-V studenten hier op voor te bereiden, hebben de opleiding en het AMC een bijzondere invulling van deze stage ontwikkeld.

MBO-V studenten doen kennis en ervaring op in een universitaire omgeving waarin topklinische zorg wordt verleend. Studenten maken o.a. kennis met het Klinisch Redeneren en verpleegkundig - en medisch onderzoek. Ook wordt er, dicht bij werkvloer, extra aandacht besteed aan vakken als anatomie-fysiologie en pathologie doordat een docent wekelijks op de stage afdelingen aanwezig is en de studenten hierin begeleidt. 

Informatie
Voor aanvullende informatie over de MBO-Verpleegkunde stages kunt u contact opnemen met mevrouw E. Promes via e-mail: e.promes@amsterdamumc.nl.

  • De beschikbare stageplaatsen binnen het AMC worden ieder jaar volledig gebruikt voor het ROC van Amsterdam. Het is niet mogelijk voor MBO-V studenten van andere ROC’s om zich aan te melden voor een stage binnen het AMC.