Allergische reactie doorgemaakt bij een operatie

Heeft u tijdens een narcose een allergische reactie gehad? Of bent u mogelijk allergisch voor bepaalde medicijnen die rondom de narcose wordt gebruikt zoals morfine of lokale verdoving? Bij het DPAC kunnen wij uitzoeken voor welk narcosemiddel u allergisch bent. Wij adviseren uw arts vervolgens over veilige alternatieven voor een volgende narcose. Dit om te voorkomen dat u nog eens een allergische reactie doormaakt. Uw eigen arts kan u daarvoor verwijzen naar het DPAC.

Doorverwezen, en dan?

Polikliniek allergologie

Als eerst komt u op spreekuurbezoek bij de allergoloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De allergoloog is onderdeel van het DPAC team. Er wordt bijvoorbeeld met u doorgenomen of u nog op andere momenten in uw leven een allergische reactie hebt doorgemaakt en wat u zich herinnert van de allergische reactie rondom de operatie. De allergoloog heeft na afloop van deze afspraak een volledig beeld van de reactie en van uw allergieën.

Huidtesten

De allergoloog zal u vervolgens oproepen voor het uitvoeren van huidtesten. Hierbij wordt er door middel van kleine prikjes in de huid verschillende medicamenten getest of u allergisch bent voor een van deze medicijnen.

Multidisciplinair overleg

Vervolgens wordt uw situatie en de uitslag van de tests besproken met een aantal anesthesiologen met als aandachtsgebied allergische reacties rondom de operatie. Er wordt bekeken welke medicijnen mogelijk de allergische reactie hebben veroorzaakt en in overleg wordt er een plan gemaakt voor de verdere onderzoeken.

Provocatietests

Naar aanleiding van het overleg wordt u mogelijk opgeroepen voor het uitvoeren van provocatietests. De betrouwbaarheid van deze provocatietests is nog groter dan die van de huidtesten.

De provocatietest houdt in dat u onder het toeziend oog van de allergoloog en een anesthesioloog kleine hoeveelheden van de medicijnen waar u mogelijk allergisch op hebt gereageerd krijgt toegediend. Hierbij houden wij u goed in de gaten en hebben wij medicijnen om een eventuele allergische reactie te behandelen bij de hand.

Diagnose

Wanneer het bovenstaande proces in zijn geheel is doorlopen kunnen wij u duidelijkheid geven over wat de oorzaak is geweest van de reactie die u heeft doorgemaakt. Wij zullen uw arts inlichten over de uitslagen van de onderzoeken en wij zullen een advies geven over middelen die in de toekomst veilig gebruikt kunnen worden.