Behandelmethode Ergotherapie (Psychiatrie-Stemmingsstoornissen)

Informatie over de behandelmethode Ergotherapie op de afdeling Psychiatrie, Stemmingsstoornissen.

Stemmingsstoornissen gaan vaak gepaard met verminderde activiteiten. Bezigheden starten en afmaken is vaak lastig. Ergotherapie streeft ernaar dat u ondanks uw depressie toch tot handelen blijft komen. De ergotherapie is een plek om, naast het in actie komen, het handelen in een veilige omgeving te oefenen. Vaardigheden die we hier oefenen, zijn ook in andere situaties toe te passen. Er zijn vijftien aandachtsgebieden:

 • een activiteit bedenken;
 • een activiteit op het juiste niveau kiezen;
 • de haalbaarheid van de activiteit afwegen;
 • een plan maken;
 • denken en werken in stappen;
 • contact maken met anderen & samenwerken;
 • tijdig hulp vragen;
 • concentreren rust & werk afwisselen;
 • een werkstuk afmaken;
 • tevreden zijn met het eigen werk;
 • met plezier een activiteit doen;
 • initiatief nemen;
 • betrokken voelen bij de activiteit en
 • tempo.

Programmaonderdelen die in verschillende behandelprogramma’s kunnen plaatsvinden:

 • Individueel werken in een groep: het draait hierbij primair om de vijftien genoemde aandachtsgebieden van de ergotherapie.
 • Activeringsgroep: het gaat hier om een activiteit (samenwerking, zelfinzicht, techniek) die door de therapeuten wordt gekozen. Bij deze activiteiten gaat het niet om het resultaat, maar om het feit dat u zowel fysiek als cognitief in actie komt.
 • Werk, Studie, Dagbesteding Oriëntatie (WSDO): Bij de WSDO worden drie thema’s behandeld: Grenzen, Macht & Onmacht en Hoge eisen & Verantwoordelijkheid (perfectionisme). Dit gebeurt aan de hand van verschillende opdrachten, een nabespreking en zo nodig een rollenspel.
 • Module vrije tijd: zoeken en vinden van passende dagbesteding in zes weken.
 • Individueel gesprek: naast het gewone ergotherapieprogramma is het mogelijk individuele aandacht te besteden op het gebied van arbeid en/of vrije tijd.
 • Arbeidsanamnese: in het kader van arbeid kan gekozen worden voor het afnemen van een arbeidsanamnese. Dit is een chronologische inventarisatie van uw school- en werkverleden. Handelingspatronen, aandachtspunten en kwaliteiten komen duidelijk naar voren tijdens het afnemen van een arbeidsanamnese.