Fahrettin Gürkan Örenli

Het nog jonge oeuvre van Fahrettin Gürkan Örenli kent vele vertakkingen in evenzovele media. De oorspronkelijk uit Turkije afkomstige Örenli kan gelden als een typisch voorbeeld van de hedendaagse nomadische kunstenaar, die de hele wereld tot zijn werkterrein rekent. Zijn blik is die van de nieuwsgierige buitenstaander, geïnteresseerd in kleine, alledaagse zaken; de reiziger die meer over zichzelf te weten komt door zich aan verschillende culturen bloot te stellen.

Örenli’s artistieke onderzoek krijgt niet alleen vorm in tekeningen en schilderijen, maar ook in foto’s, video’s en installaties. Bovendien schrijft hij poëzie – de titel Paars Fruit is afkomstig uit een van zijn gedichten. Bij de eerste aanblik laat de foto het raadselachtige onderaanzicht zien van een kind, dat lijkt te zweven tegen de achtergrond van een blauwe hemel. Het vreemde perspectief en het ontbreken van narratieve aanknopingspunten geven dit werk een licht-poëtisch, enigszins surreëel karakter.

Paars Fruit maakt deel uit van een reeks van zestig foto’s, die de kunstenaar maakte door van onderaf te fotograferen door het glazen dakraam van een parkeergarage. In zijn gedicht is het paarse fruit een metafoor voor de overbevolking van de wereld. Hier verwijst het vooral naar de kinderen, die paradoxaal genoeg in al hun onschuld bijdragen aan de vernietiging van de aarde.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer