Gert Jan Kocken

Gert Jan Kocken | Judenporzellan, Affe Meissen, Modell | 2009 | poster | 103 x 73 cm Gert Jan Kocken | Judenporzellan, Affe Meissen, Modell | 2009 | poster | 103 x 73 cm

Gert Jan Kocken | Judenporzellan, Affe Meissen, Modell | 2009 | poster | 103 x 73 cm Gert Jan Kocken | Judenporzellan, Affe Meissen, Modell | 2009 | poster | 103 x 73 cm

Aanwinst, 2011 *

Het werk Judenporzellan werd speciaal gemaakt voor de Berlijnse editie van One's History. Het bestaat uit twee foto's van porseleinen apen waarvan er een afkomstig zou zijn uit het bezit van de 18de eeuwse Duits-joodse filosoof Moses Mendelssohn. Die had hem, vanwege een Pruisische wet alleen van toepassing op joden, moeten kopen van de Koninklijke Porseleinfabriek (samen met nog 19 van dergelijke apen) om burgerrechten te verwerven.

* Tijdens de tentoonstelling Voorstellen voor de gemeentelijke aankopen 2011 konden deze posters gratis mee worden genomen.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer