Hans Broek

Hans Broek | Midcity | 1999 | zeefdruk | 120 x120 cm

Midcity

1999

Zeefdruk

120 x 120 cm

Aanwinst 1999

Het landschap in en rond Los Angeles heeft gedurende de twintigste eeuw gediend tot niet aflatende inspiratie voor de meest uiteenlopende uitingen van de massacultuur, in het bijzonder films en tv-series. Zo sterk dat het deel geworden is van ons collectieve visuele geheugen: iedereen kent het uitgestrekte uitzicht vanuit de heuvels over de stad, met haar kilometerslange netwerk van boulevards, witte stucco laagbouw en palmbomen.

De schilderijen van Hans Broek hebben vanaf zijn verhuizing naar Los Angeles halverwege de jaren negentig onveranderlijk dit stadslandschap tot onderwerp. Incidenteel gebruikmakend van kunsthistorische referenties – Hokusai of de Nederlandse barokschilder Hercules Seghers - schildert Broek in uiteenlopende mate van abstractie cityscapes die onmiskenbaar van deze tijd zijn. De stad wordt steevast gerepresenteerd zónder haar inwoners. Er zijn geen andere sporen van menselijk ingrijpen dan de huizen, die door Broek soms van dichtbij worden geschilderd, maar vaker als onderdeel van een panorama.

Zijn schilderijen vormen een vloeiende synthese tussen architectuur en natuur: de kunstenaar toont het stadslandschap dikwijls als één entiteit, waarbij een centraal perspectief ontbreekt en de blik vrij is om over het beeldvlak te zwerven. Ook in Midcity is dat het geval. Een lage horizon, met donkerrode avondlucht, en de duizenden lichtjes van de metropool uitzwermend zover het oog reikt.

Van deze kunstenaar hebben we meer werk in de collectie.