Holger Niehuis

Holger Niehuis | zonder titel | 2001 | foto | 22 x 28 cm

Zonder titel

2001

Foto

18 x 24 cm

Aanwinst 2010

Aanwinst, 2010 Holger Niehaus (1975, Nordhorn) creëert stillevens van bloemstukken, groente en fruit. Met een scherp oog voor detail legt hij die vast in loepzuivere foto’s.

Het genre van stillevens werd al in de Romeinse tijd toegepast op muurschilderingen, maar raakte geleidelijk in de vergetelheid. In de Gouden Eeuw verwierf het nieuwe populariteit: regenten en hogere burgerij hadden er graag geld voor over om zich te omringen met mooie objecten en schilderijen. Stillevens waren composities van roerloze, levenloze voorwerpen die het vakmanschap van de meester zichtbaar en haast tastbaar maakten. Er werden verschillende type stillevens geschilderd, afwisselend met bloemen, vruchten, (zee)fruit, vanitas, jachtattributen of een combinatie daarvan.

Bijna altijd hadden de geschilderde objecten een symbolische betekenis: ze herinnerden aan vergankelijkheid, weelde, ijdelheid, de dood (memento mori) of zuinigheid.

Holger Niehuis legt de hedendaagse variant van een stilleven vast in een merkwaardige compositie, waarvoor hij groenten en fruit bewerkte met de appelboor. De vraag welke symboliek daarachter schuilt, laat hij graag over aan de toeschouwer.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer