Katrin Korfmann 2012

KATRIN KORFMANN exposeerde van 27 november tot 26 februari 2013.

Katrin Korfmann groeide op in Berlijn. Ze woont in Amsterdam sinds ze in de jaren negentig studeerde aan de fotografieafdeling van de Gerrit Rietveld Academie. Haar onderwerpen - vaak personen - fotografeert Korfmann – van bovenaf, met behulp van een hoogwerker of ook wel een bestuurbare minihelikopter. Daardoor ontbreekt de horizon en worden mensen niet frontaal afgebeeld - heel verwarrend allemaal voor ons brein, dat een ander perspectief gewend is. Met zulke conditioneringen speelt de kunstenares graag. Zo blijkt bij nadere bestudering dat elk van haar foto’s niet op één moment en zelfs niet op eenzelfde locatie kan zijn genomen. Doordat ze beelden bij elkaar brengt, lijken tijd en plaats in elkaar over te lopen. Dit jaar is Katrin Korfmann door de Kunststichting AMC gevraagd een werk te vervaardigen voor de serie de Menselijke Gedaante. Een opdracht die elk jaar aan een Nederlandse kunstenaar wordt verstrekt in het kader van de publiekslezing De Anatomische Les. Voor deze gelegenheid maakte Korfmann Homo Ludens, waarop we kinderen zien spelen en een bal zien zweven. Korfmanns intrigerende scheppingen doen denken aan de bewegingsfoto’s van Jules-Etienne Marey, de Franse dokter die eind negentiende eeuw een roterende trommel-met-fotofilm op een geweer monteerde om de bewegingen van de mens te ontrafelen. Zijn gefotografeerde bewegingsfracties zouden niet lang daarna door de gebroeders Lumière worden aangegrepen voor het uitvinden van de film. Katrin Korfmann doet het omgekeerde: zij ontrafelt ook, maar construeert vooral. Zo maakte ze vorig jaar de bijna zes meter brede foto ‘Vanished Horizon’, eveneens op deze expositie te zien, waarin de menselijke activiteit van één middag op een plein in Amsterdam-West is gecomprimeerd tot een samenhangend resumé. Gedurende die tijdsspanne verandert uiteraard de lichtval, maar met moderne middelen heeft de fotografe die wat homogener gemaakt. Uit haar honderden opnamen ontwierp ze een compositie die vraagt om een uitermate dynamisch en beweeglijk kijken.

De piezografie Homo Ludens (55 x 69 cm) is gesigneerd beschikbaar in een beperkte oplage van 50 exemplaren. De prijs voor AMC’ers bedraagt € 450, - . Niet AMC’ers betalen € 550,- zolang de voorraad strekt. Via Lex Lijsten geldt een speciaal aanbod voor inlijsting à € 150, -. Er kan slechts één prent per persoon besteld worden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen, altijd in volgorde van binnenkomst.