Klinische genetica - Opleiding tot klinisch geneticus

De afdeling heeft RGS-erkenning voor de opleiding voor het medisch specialisme Klinische Genetica. De opleiding duurt 4 jaar.

Informatie

Algemene opleidingseisen kunt u vinden op de site van de KNMG. Het uitgebreide lokale opleidingsplan kunt u aanvragen via email bij de opleider of de plaatsvervangend opleider. Opleidingsetalages van de afdeling kunt u bekijken via de website Opleidingsetalage.

Toelatingseisen en solliciteren

Voor meer informatie of meelopen of solliciteren voor een opleidingsplek kan met de opleider contact opgenomen worden.

Opleider

mw. dr. E.A. Nannenberg , (plv) opleider: mw. dr. A.S. Plomp

Vragen en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met