Lonneke de Groot

Lonneke de Groot (1981) studeerde na haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie een aantal jaren filosofie, maar de universiteit kon haar niet afbrengen van haar oorspronkelijke plan - en zo werd ze een fotograaf met een filosofische achtergrond. Een foto legt de werkelijkheid vast, maar die werkelijkheid wordt wél ineengedrukt tot een plat vlak. In De Groots werk is de scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid dun. Door een knap spel met licht en donker roept ze met simpele middelen - papier en een tafel- de sfeer op van een zeventiende-eeuws stilleven. Als kind kwam ze met haar ouders regelmatig in musea, ook in het Rijksmuseum waar ze het werk zag van de zeventiende-eeuwse stilleven schilder Willem Claesz Heda. Hij werd haar inspiratiebron. Ze baseerde zich op zijn ‘banketjes’ maar gooide alle pronk en praal overboord. Afpellen tot de essentie over blijft, die reductie, kan veel opleveren omdat je er beter door gaat kijken. In een boekje dat De Groot recent publiceerde, Look with All Your Eyes, Look! onderzoekt ze de positie van de fotograaf in relatie tot de voor hem liggende ruimte. Ze doet dat aan de hand van enkele boeken van de Franse schrijver Georges Perec, een observator pur sang, die wat hij waarneemt weergeeft in opsommingen. Mooie vondst van De Groot dat ze in deze schrijver een fotograaf zonder camera herkent, iemand die bijvoorbeeld graag uitzoomt, vanuit zijn bed, via zijn kamer de buitenwereld in.


Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer