Maria Barnas geeft bijzondere workshop aan studenten

Tweedejaars studenten geneeskunde aan de UvA die deelnemen aan het Honoursprogramma krijgen woensdag 16 januari een workshop Creative writing van dichter en beeldend kunstenaar Maria Barnas. Aan deze workshop doen ook studenten van de afdeling Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie mee. De bijzondere workshop vindt plaats in Amsterdam UMC, locatie AMC. Eind januari is er een soortgelijke workshop op de Rietveld Academie.

Voorafgaand aan de workshop bezoeken de studenten de Spoedeisende Hulp (SEH). Ook houdt Sabrina Kamstra, conservator en hoofd Kunstzaken AMC, een inleiding over het belang van samenwerking tussen Kunstzaken enerzijds en studenten geneeskunde, artsen en wetenschappelijk onderzoekers anderzijds.

Actief kunstbeleid

“We willen niet alleen kunst exposeren, maar vooral een actief kunstbeleid voeren”, aldus Kamstra. “Samenwerken met andere disciplines binnen Amsterdam UMC is daarbij van groot belang. Aangezien onderwijs een van de drie pijlers is van het ziekenhuis, hebben we naar manieren gezocht om die twee te verbinden. In dit geval gebeurt dat dus door middel van deze workshop.”

Handtekening

Dat de keuze daarbij is gevallen op Maria Barnas is niet geheel toevallig. Een aantal jaren geleden ontving deze beeldend kunstenaar van de AMC Kunststichting de opdracht om de nieuw te bouwen Spoedeisende Hulp te voorzien van haar handtekening. Barnas, zelf een gelauwerd dichter, besloot hiervoor poëzie te gebruiken. Ze schreef dertig gedichten, waarvan fragmenten op het glas staan van de werkeilanden van de SEH.

Haar dichtregels staan ook op monitoren in de behandelkamers. Tussen medische gepersonaliseerde informatie door doemen ze op als tekstwolken, digitaal geanimeerd. De woorden verschijnen letter voor letter in beeld, een woord per regel, en verdwijnen wanneer je ze hebt gelezen in de geschiedenis, als digitale cijfers op een klok.

Digitale poëziebundel

Barnas, die tevens hoofd is van de sectie Beeld en Taal van de Rietveld Academie, ontwikkelde daarnaast de ruimtelijke, digitale poëziebundel ‘You Say Time Is A River’, te zien op www.yousaytime.com. Iedereen kan hiervoor een gedicht aanleveren. In dat gedicht, dat niet meer dan drie regels mag beslaan, moet de dichter zijn of haar eigen tijdsbeleving vanuit de wachtruimte beschrijven.

Vervolgens maakt Barnas een keuze uit de ingezonden gedichten en laat deze vertalen in verschillende talen, om ze daarna toe te voegen aan dit groeiende en gemeenschappelijke archief van tijd en tijdbeleving. Gedichten kunnen worden gemaild naar: poem@yousaytime.com.