Marnix Goossens

Regarding Nature/ Flevotuin

2001

Foto

125 x 153 cm

Aanwinst 2002

Verdragen ze elkaar eigenlijk wel, kunst en schoonheid? Marnix Goossens zou die vraag met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Maar in zijn foto’s valt zoveel ongerijmdheid, vreemde contradictie en raar toeval te bespeuren, dat de schoonheid meer iets is wat als een Pyrrusoverwinning wordt binnengehaald.

De veelzijdige Goossens, die zijn werk afgedrukt ziet in internationale toptijdschriften, zapt moeiteloos heen en weer tussen de werelden van kunst, mode en commercie. Zijn reputatie vestigde hij met foto’s van interieurs waarin hijzelf figureert, maar portretten van vrienden en natuuropnamen gaat hij evenmin uit de weg. Een constante factor lijkt het anekdotisch karakter: bij hem vertelt elke foto zijn eigen verhaal.

Goossens’ kracht schuilt in zijn oplettend oog. Hij vindt zijn motief op de meest onverwachte plaatsen. Vergeten plekjes in de stad bijvoorbeeld, zoals de stenen bij het Amstelstation waartussen stralende klaprozen opschieten. In opdracht van de gemeente Almere maakte hij een documentaire weergave van de natuur rond die stad. Hoewel hij er uitsluitend heeft geregistreerd wat hij aantrof, weet hij in dit stukje Flevotuin eenzelfde zonderlinge atmosfeer te creëren als in zijn meer geënsceneerde foto’s.

Van deze kunstenaar hebben we meer werk in de collectie.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer