Onderzoek naar voedselpatronen en BMI

Onderzoeker Viyan Rashid, docent aan de HvA, voert haar promotietraject uit met ABCD-data. Onlangs verscheen er een onderzoek van haar in het wetenschapelijke tijdschrift BMC Public Health. Uit dit onderzoek kwamen 2 opvallende resultaten:
- Gewichtsontwikkeling tussen de leeftijd van 5 en 10 jaar, verloopt verschillend per etnische en SES groep.

- Kinderen die op 5 jarige leeftijd hoog scoren op een Healthy voedingspatroon, hebben verassend een hogere BMI op de leeftijd van 10 jaar. Terwijl een hogere score op een Full-fat patroon, geassocieerd is met een lagere BMI op 10 jaar.  

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: