De basis voor de AMC-kunstcollectie is gelegd in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen het gebouw werd opgeleverd. Sommige werken zijn onlosmakelijk verbonden met de architectuur. Enkele kunstwerken zijn in opdracht ontworpen voor een specifieke plek, zoals werk van Roy Villevoye, Scarlett Hooft Graafland, Jacco Olivier, Maria Barnas en Merijn Bolink.

Springlevend

De collectie is springlevend; ieder jaar worden er circa vijftig nieuwe werken aan toegevoegd. Er wordt een actief kunstbeleid gevoerd. In de drie galeries die het AMC rijk is (AMC Brummelkamp Galerie, De Vitrines en Q-Art) zijn regelmatig wisselende exposities te zien, er is een kunstuitleen voor medewerkers, er worden maandelijks rondleidingen georganiseerd (het befaamde ‘Rondje Kunst’) en op verzoek van musea worden werken uitgeleend voor speciale tentoonstellingen. Daarnaast worden, in samenwerking met kunstenaars, studenten en wetenschappers, diverse projecten ontwikkeld.

Positief effect

Uit onderzoek blijkt dat zorgvuldig met kunst ingerichte ruimtes een positief effect hebben op patiënten en medewerkers. Kunst prikkelt en stimuleert en veraangenaamt zo het verblijf. Net als wetenschap verandert kunst onder invloed van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De afdeling Kunstzaken van het AMC volgt de ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst over de volle breedte op de voet, en streeft ernaar hierbij in de voorhoede te opereren.