Peter Kantelberg

Peter Kantelberg zonder titel

Aanwinst, 2000

Peter Kantelbergs werk laat zich niet gemakkelijk in een bepaalde stroming onderbrengen. Begin jaren tachtig, toen het werd gekenmerkt door een simpele belijning en duidelijke kleurvlakken, kon zijn oeuvre onder de noemer Nieuwe Figuratie worden geschaard. In die periode maakte Kantelberg deel uit van de hechte groep kunstenaars die exposeerde in The Living Room. Deze ‘huiskamergalerie’, driehoog achter in Amsterdam-Oost, speelde in het promoten van de nieuwe figuratie een belangrijke rol.

Als The Living Room in 1993 wordt gesloten, trekt Kantelberg zich enigszins uit de kunstwereld terug. Hij blijft wel schilderen, maar kiest voor rustiger vaarwater en gaat lesgeven op de kunstacademies in Breda en Eindhoven. In zijn werk is deze omslag duidelijk zichtbaar: ze geven blijk van een meer intuïtieve aanpak. Het kleurenpalet is uitgewaaierd en de belijning vervaagd. De vaak poëtische titels die de kunstenaar aan zijn recentere werken geeft, behoeden de toeschouwer voor een al te eenzijdige uitleg.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer