Preoperatieve screening (locatie VUmc)

Wanneer u een operatie moet ondergaan, moet u goedgekeurd worden voor narcose. Tijdens de preoperatieve screening ziet u één van onze anesthesiologen (in opleiding) of physician assistant anesthesie. Hij/zij bekijkt of uw conditie volstaat voor narcose, maakt een plan voor de juiste narcose, maar ook voor pijnbestrijding ná de ingreep. Deze specialisten leggen ook aan u uit hoe de narcose in zijn werk zal gaan. U kunt voor de preoperatieve screening (POS) gaan naar het inloopspreekuur of een telefonische afspraak maken.

Anesthesie, ook wel narcose genoemd, wil zeggen dat u een stof krijgt toegediend die ervoor zorgt dat u niets voelt of merkt van de ingreep. Zo’n verdoving kan plaatselijk zijn. Het kan ook een algehele narcose zijn: u wordt in slaap gebracht. De anesthesie wordt gegeven door een anesthesioloog, een arts die hiervoor speciaal is opgeleid. Deze arts is ook verantwoordelijk voor uw welzijn gedurende de operatie. Hij of zij houdt in de gaten of de stof zijn werk doet, of de dosering eventueel moet worden aangepast en of uw hart en longen goed blijven functioneren.

Om de operatie voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de anesthesioloog u van tevoren onderzoekt. Daarvoor dient de preoperatieve screening (POS). Door een goed beeld te krijgen van uw lichamelijke conditie, kan de anesthesioloog bepalen welke anesthesie u nodig heeft en waar hij op moet letten tijdens de ingreep. De anesthesioloog zal u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn en welke voor- en nadelen er zijn. Mocht u tegen de operatie of narcose opzien, dan is het belangrijk dat u dit vertelt. Soms is het mogelijk om kort voor de feitelijke anesthesie, een licht kalmerend middel te krijgen.

Afspraak maken of inloopspreekuur

Wanneer u naar de preoperatieve screening komt, vult u digitaal een vragenlijst in waarop u informatie geeft over uw gezondheidstoestand en de ziekten en aandoeningen waarvan u eventueel last heeft of heeft gehad. De anesthesioloog bespreekt de antwoorden met u. Aan de hand daarvan bepaalt de anesthesioloog of nog aanvullende informatie over uw gezondheid nodig is voordat u kunt worden geopereerd. De POS is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en maakt gebruik van een afsprakenspreekuur en een inloopspreekuur. Op vrijdag is er alleen een afsprakenspreekuur van 09.00 tot 11.30 uur. Het afsprakenspreekuur is voor patiënten die niet kunnen of willen wachten en voor patiënten met een uitgebreide medische voorgeschiedenis. Patiënten die op het afsprakenspreekuur komen worden door de anesthesioloog zoveel mogelijk op tijd geholpen. Het kan dus zijn dat iemand die zich later meldt eerder aan de beurt is. Ook de verpleegkundigen van de POS roepen patiënten op voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld voor een hartfilmpje of een longfunctieonderzoek. Uw gesprek met de anesthesioloog duurt gemiddeld dertig minuten. Aangezien wij uw complete medische voorgeschiedenis in kaart moeten brengen, kan het gebeuren dat het spreekuur uitloopt. Indien u dus gebruik wilt maken van het inloopspreekuur, houd dan rekening met een wachttijd. Bij grote drukte zal de baliemedewerker u vragen om een afspraak te maken. U komt dan op een later moment terug. Samengevat: U kunt dus direct terecht op de POS via het inloopspreekuur. Heeft u echter een zeer uitgebreide medische voorgeschiedenis of bent u niet in de gelegenheid om te wachten? Meldt u zich dan bij de baliemedewerker, zij zal dan een afspraak voor u maken.

Tijdens het spreekuur test de anesthesioloog een aantal lichamelijke functies zelf, zoals uw hartslag, bloeddruk en longen. Soms is er nog wat extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld een hartfilmpje, bloedonderzoek, of een foto van uw longen. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de cardioloog of de internist is vaak een aparte afspraak nodig. Soms kan het nodig zijn dat u een tweede keer bij de anesthesioloog op de POS moet komen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een bepaalde ziekte heeft waarover de anesthesioloog aanvullende gegevens heeft ontvangen na extra onderzoek of van uw behandelend arts. De anesthesioloog die u onderzoekt, is niet altijd dezelfde persoon als degene die u begeleidt tijdens de operatie. U kunt erop vertrouwen dat deze anesthesioloog volledig op de hoogte is van de uitkomsten van de screening en ook precies weet voor welke operatie u komt. De anesthesioloog bespreekt de antwoorden met u.

Voorbereiding op de operatie

Voorafgaand aan de operatie gelden strikte regels voor eten en drinken. Deze zijn van zeer groot belang. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan uw operatie niet doorgaan, omdat Amsterdam UMC dan niet garant kan staan voor uw veiligheid. Hieronder worden de regels voor u op een rij gezet. Deze regels zijn tevens van toepassing als u een onderzoek met anesthesie krijgt.

Opereren kan alleen als u ‘nuchter’ bent

‘Nuchter’ betekent dat uw maag leeg is. Daarmee voorkomt u dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en longen terechtkomt. Als dat gebeurt, kunnen de gevolgen namelijk zeer ernstig zijn. U kunt bijvoorbeeld longontsteking krijgen. U moet altijd nuchter zijn, óók als u slechts een plaatselijke verdoving krijgt.

Deze regels gelden voor elke operatiepatiënt (uitzondering zijn kinderen tot 5 kilogram. Zij mogen tot 6 uur voor de operatie nog flesvoeding en tot 4 uur voor de operatie nog borstvoeding).

Regels over eten en drinken

Tot 6 uur voor uw operatie: Normaal eten en drinken.

Vanaf 6 uur voor uw operatie: U mag niets meer eten. Drinken, dit mag wel: water, appelsap, thee of koffie zonder melk (eventueel met zoetjes of suiker). Drinken, dit mag niet: melk, melkproducten, koolzuurhoudende dranken of alcohol.

Vanaf 2 uur voor uw operatie: U mag niets meer eten en drinken.

Krijgt u vooraf rustgevende medicatie? Dan mag u die met enkele slokjes water innemen.

Uw anesthesioloog bepaalt met u welke medicijnen u wel en niet mag nemen. Tijdens de preoperatieve screening neemt de anesthesioloog met u door welke medicijnen u gebruikt. Hij of zij bespreekt ook met u welke medicijnen u wel of niet mag innemen voor de dagen van de operatie. Neem uw medicijnen in op het voor u gebruikelijke tijdstip, tot uiterlijk twee uur voor de operatie, tenzij uw anesthesioloog anders voorschrijft. Indien u pijnstillers gebruikt in de week voorafgaand aan de operatie, gebruik dan géén geneesmiddelen die Aspirine® (de medische term is acetylsalicylzuur) bevatten. In overleg met de operateur moeten sommige patiënten met bijvoorbeeld hartaandoeningen het medicijn acetylsalicylzuur wél door gebruiken. Daarnaast dient in overleg met de operateur besloten te worden of u als patiënt antistolling (Carbasalaatcalcium) door moet gebruiken. Neem bij twijfel contact op met uw polikliniek of met de chirurg.

Mocht u rond de tijd van uw operatie een vaccinatie nodig hebben, dan kan dit tot uiterlijk twee dagen voor de ingreep. Een BMR-vaccinatie tot uiterlijk veertien dagen voor de operatie.

De dag van de operatie

Behalve nuchter te zijn is het van groot belang dat u op de dag van de operatie:

- niet rookt;

- schone, kort geknipte nagels heeft, zonder nagellak of kunstnagels;

- geen make-up gebruikt;

- het operatiegebied minimaal zeven dagen niet geschoren of onthaard heeft;

- geen sieraden en piercings draagt;

- informeer de arts als er wijzigingen zijn in uw medicatiegebruik.

Let erop dat u al uw medicatie in originele verpakking meeneemt (ook zelfzorgmedicatie als vitamines etc.).

Rondom de operatie

Vlak voor de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog die tijdens de operatie verantwoordelijk is voor de anesthesie. De anesthesioloog bespreekt met u de afspraken die met u zijn gemaakt tijdens het preoperatief onderzoek, onder meer over de anesthesie die u zult krijgen en het innemen van uw medicijnen. Indien afgesproken krijgt u ongeveer een uur voor uw vertrek naar de operatiekamer een licht kalmerend middel van de verpleegkundige. U kunt dit met een paar slokjes water innemen.

Bij operaties die langer duren dan tweeënhalf uur wordt een slangetje (blaaskatheter) in uw blaas ingebracht om uw urine af te voeren. Dit gebeurt tijdens de narcose, dus u merkt dat pas als u wakker wordt. Afhankelijk van de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer, de medium care, intensive care of op het dagchirurgisch centrum. U wordt door verpleegkundigen verzorgd. Zodra u zich beter voelt en de artsen tevreden zijn, gaat u naar een lichtere zorgafdeling voor verder herstel. Uiteindelijk bepaalt de chirurg in overleg met u wanneer u veilig naar huis kunt.

Tijdens uw opname zal u regelmatig gevraagd worden naar uw naam, geboortedatum en waar u voor komt. Maakt u zich geen zorgen, dit maakt deel uit van onze veiligheidsprocedure.

Contact of afspraak maken?

De POS bevindt zich op de begane grond polikliniek, receptie G. Inloopspreekuur maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 15.30uur (op vrijdag niet). Een vaste afspraak kan gemaakt worden via onderstaand telefoonnummer.

Contactgegevens zijn: Receptie G Begane grond van de polikliniek

Telefoon: (020) 444 1100

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'