Psychiatrie Stemmingsstoornissen (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Psychiatrie Stemmingsstoornissen.

Contact en afspraak

U heeft een intake gehad bij de Zorglijn Stemmingstoornissen. Op basis daarvan is door uw arts met u besproken dat er een indicatie is voor een behandeling in een van onze vier (dag)klinische programma’s. De behandelaar kan u helpen door middel van combinaties van verschillende behandelvormen.

Wat kan ik verwachten?

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor de start van de behandeling. De meeste patiënten volgen een (dag)klinisch programma van minimaal drie en maximaal vijf dagen per week. Het grootste deel van deze patiënten gaan aan het einde van de dag naar huis. Van de opgenomen patiënten is er een aantal in 24-uurszorg.

U meldt zich, voor het starten van de behandeling, op de afgesproken dag en tijd bij de balie van de psychiatrie volwassenen (dit is op de 0-laag) in het Academisch Psychiatrisch Centrum, Meibergdreef 5 te Amsterdam.

Opnamegesprek

Er volgt een opnamegesprek met de arts in opleiding tot psychiater die u gedurende de gehele behandeling zal begeleiden. Bij dit gesprek zijn ook een verpleegkundige en eventueel een co-assistent aanwezig. Later in het gesprek sluit er nog een psychiater (supervisor) aan. Naast kennismaking wordt onder meer gesproken over eventuele veranderingen die zich in de periode tussen intake en opname hebben voorgedaan.

Er worden afspraken gemaakt voor de volgende weken en er wordt uitleg gegeven over de gang van zaken op de afdeling. Ook wordt het aan u gestuurde therapieprogramma toegelicht. Bij dit opnamegesprek zal bij voorkeur uw partner, een familielid of een andere directbetrokkene aanwezig zijn. Er wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

Stemmingsstoornissen zijn in z’n algemeenheid goed te behandelen. Daarbij wordt in eerste instantie vaak gebruik gemaakt van gesprekstherapie en psychotherapie, waarvan een aantal effectieve en goed onderzochte methodes ter beschikking staan. Daarnaast kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Ook worden behandelingen gericht op lichamelijke inspanning en ontspanning, activering, sociale vaardigheden, werkhervatting en stress management toegepast. Er is besloten tot een (dag)klinische of intensievere behandeling omdat combinaties van behandelingen gewenst zijn.

Dagindeling

Voor patiënten in 24-uurszorg begint de dag om 07.45 uur. U wordt verzocht dan op te staan, zich te wassen en aan te kleden. De verpleegkundige in de dagdienst kan daarbij zo nodig geheel of gedeeltelijk ondersteuning bieden. Tot 09.00 uur is er gelegenheid voor ontbijt.

Het therapieprogramma begint op het tijdstip dat vermeld wordt op het rooster dat bij opname is verstrekt.

Patiënten in 24-uurszorg dineren gezamenlijk om 17.15 uur in de huiskamer. Er kan vooraf gekozen worden uit diverse maaltijden.

De avond kan naar eigen voorkeur worden ingevuld met activiteiten. In de huiskamer is televisie, radio en telefoon beschikbaar.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Route

De verpleegafdeling Psychiatrie-Stemmingsstoornissen ligt in het Academisch Psychiatrisch Centrum (APC). Als u het APC-gebouw binnenkomt, loopt u even rechtdoor. U ziet de balie in de gang.

Verpleegafdeling Psychiatrie-Stemmingstoornissen

020 - 891 3595

Meer over uw bezoek aan het AMC: