Rob Nypels

Aanwinst 2012  Rob Nypels 8 Months Low Tide Beach ( Cap Griz Nez, France ) 2011/2012 Aanwinst 2012 Rob Nypels 8 Months Low Tide Beach ( Cap Griz Nez, France ) 2011/2012

Locatie: F0

Hoewel kunstenaar Rob Nypels landschapsfoto’s maakt, nota bene op monumentaal formaat, gunt hij de kijker geen weids uitzicht in die natuur. Wonend in Frankrijk fotografeert hij daar onherbergzame gebieden, vertaald in een onherbergzame fotografie waarin hij altijd de fysieke wereld laat vervagen. Zo ook deze foto van een donkerbruine akker, groot en aards, waar geen groei te vinden is en het daglicht de grond niet echt lijkt te bereiken. Zoals Nypels met de camera die onwillige natuur aftast, laat hij ook de kijker het onscherpe beeld aftasten tot hij vooral abstracte noties ziet zoals kleur, vorm, contrast. Het is een conceptuele aanpak: de zichtbare werkelijkheid uit beeld duwen om een andere realiteit te vinden. Zo schept Nypels een in zekere zin anti-documentaire fotografie. Hij registreert geen locatie of moment maar verbeeldt iets voorbij het hier en nu. Of zoals hij het zelf verwoordt: “Het laat opties zien. Opties tot reflectie.”

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer